Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014

... ΠΟΕΣΥ - Γεν. Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Συνέδριο ΠΟΕΣΥ - ψηφοφορίες

Γενικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή
Απολογισμοί, Προϋπολογισμός
Αγωνιστικές Διεκδικήσεις


Εφορευτική Επιτροπή ΠΟΕΣΥ

Για το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν σαράντα (140) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν τριάντα επτά (137) έγκυρα και τρία (3) άκυρα ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο είναι 6.

Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ»

Έλαβε σαράντα έξι (46) ψήφους.

1. Γερακάρης Παύλος σταυροί είκοσι εννέα (29) ΕΣΗΕΑ
2. Βότσκαρης Γιώργος σταυροί είκοσι επτά (27) ΕΣΗΕΑ
3. Νικητάκη Ιουλία (Λία) σταυροί είκοσι επτά (27) ΕΣΗΕΑ
4. Τσούρος Κώστας σταυροί είκοσι επτά (27) ΕΣΗΕΑ
5. Κοντογιαννίδης Ρωμανός σταυροί δέκα εννέα (19) ΕΣΗΕΜ-Θ
6. Μαζανίτης Χρήστος σταυροί δέκα εννέα (19) ΕΣΗΕΑ
7. Αλεξάκης Δημήτρης σταυροί δώδεκα (12) ΕΣΠΗΤ
Ο συνδυασμός λαμβάνει επτά (7) έδρες από την πρώτη κατανομή (7x6=42), και διαθέτει υπόλοιπο τεσσάρων (4) ψήφων. Εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:
1. Γερακάρης Παύλος [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
2. Βότσκαρης Γιώργος [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
3. Νικητάκη Ιουλία (Λία) [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
4. Τσούρος Κώστας [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
5. Κοντογιαννίδης Ρωμανός [ΕΣΗΕΜ-Θ] Α΄ κατανομή
6. Μαζανίτης Χρήστος [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
7. Αλεξάκης Δημήτρης [ΕΣΠΗΤ] Α΄ κατανομή

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»

Έλαβε είκοσι εννέα (29) ψήφους.

1. Κωνταντακάκη Άννα σταυροί είκοσι δύο (22) ΕΣΗΕΑ
2. Κορωναίος Πασχάλης σταυροί δεκαεννέα (19) ΕΣΗΕΑ
3. Σταθακόπουλος Μιχάλης σταυροί δεκαεννέα (19) ΕΣΗΕΑ
4. Πετρόπουλος Ανδρέας σταυροί δεκαοκτώ (18) ΕΣΗΕΑ
5. Αργυράκης Θανάσης σταυροί δεκαέξι (16) ΕΣΗΕΑ
6. Μος-Σύψα Αθηνά σταυροί δεκαέξι (16) ΕΣΠΗΤ
7. Κρίκος Σπύρος σταυροί δεκατέσσερα (14) ΕΣΠΗΤ
8. Τουφεξή Μιμή σταυροί δεκατρείς (13) ΕΣΗΕΑ
9. Καββαδία Αννέτα σταυροί δώδεκα (12) ΕΣΗΕΑ
10. Χαϊμαντά Σόνια σταυροί εννέα (9) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός λαμβάνει τέσσερις (4) έδρες από την πρώτη κατανομή (4x6=24), και έχει υπόλοιπο πέντε (5) ψήφους, με το οποίο λαμβάνει μία (1) έδρα από τη δεύτερη κατανομή. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας, ως τακτικά μέλη οι κάτωθι:
1. Κωνταντακάκη Άννα [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
2. Κορωναίος Πασχάλης [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
3. Σταθακόπουλος Μιχάλης [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
4. Πετρόπουλος Ανδρέας [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
Ισοψήφησαν οι Αργυράκης Θανάσης και Μος-Σύψα Αθηνά, στην πέμπτη θέση. Ο Αργυράκης Θανάσης παραιτήθηκε υπέρ της συνυποψήφιάς του και η πέμπτη έδρα καταλαμβάνεται από την Μος-Σύψα Αθηνά.

και ως αναπληρωματικά μέλη οι:
Αργυράκης Θανάσης [ΕΣΗΕΑ]
Κρίκος Σπύρος [ΕΣΠΗΤ]
Τουφεξή Μιμή [ΕΣΗΕΑ]
Καββαδία Αννέτα [ΕΣΗΕΑ]
Χαϊμαντά Σόνια [ΕΣΗΕΑ]

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Έλαβε δεκατέσσερις (14) ψήφους.

1. Κουντούρης Σπύρος σταυροί έντεκα (11) ΕΣΗΕΑ
2. Σιούμπουρας Κωνσταντίνος σταυροί οκτώ (8) ΕΣΗΕΑ
3. Τρουπιώτης Πέτρος σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΑ
4. Μυλωνάς Αθανάσιος σταυροί έξι (6) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο (2) έδρες από την πρώτη κατανομή (2x6=12) και έχει υπόλοιπο δύο (2) ψήφους. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη οι:
1. Κουντούρης Σπύρος [ΕΣΗΕΑ] Α’ κατανομή
2. Σιούμπουρας Κωνσταντίνος [ΕΣΗΕΑ] Α’ κατανομή

και ως αναπληρωματικά μέλη οι:
1. Τρουπιώτης Πέτρος [ΕΣΗΕΑ]
2. Μυλωνάς Αθανάσιος [ΕΣΗΕΑ]

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ.»

Έλαβε δώδεκα (12) ψήφους.

1. Μπράτσος Νάσος σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΑ
2. Παυλόπουλος Γιώργος σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΑ
3. Γκίρμπας Γιάννης σταυροί έξι (6) ΕΣΗΕΜ-Θ
4. Μεϊντάνη Μαρίνα σταυροί πέντε (5) ΕΣΗΕΜ-Θ
5. Σταμούλης Δημήτρης σταυροί τέσσερις (4) ΕΣΠΗΤ
Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο (2) έδρες από την πρώτη κατανομή (2x6=12) Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη οι:
1. Μπράτσος Νάσος [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή
2. Παυλόπουλος Γιώργος [ΕΣΗΕΑ] Α’ κατανομή

και ως αναπληρωματικά μέλη οι:
1. Γκίρμπας Γιάννης [ΕΣΗΕΜ-Θ]
2. Μεϊντάνη Μαρίνα [ΕΣΗΕΜ-Θ]
3. Σταμούλης Δημήτρης [ΕΣΠΗΤ]

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»

Έλαβε δέκα (10) ψήφους.

1. Λουκόπουλος Περικλής σταυροί δέκα (10) ΕΣΗΕΑ
2. Διανά Άννα σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1x6=6), και έχει υπόλοιπο τέσσερις (4) ψήφους. Εκλέγεται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικό μέλος ο:
Λουκόπουλος Περικλής [ΕΣΗΕΑ] Α΄ κατανομή

και ως αναπληρωματικό μέλος η:
Διανά Άννα [ΕΣΗΕΑ]

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Έλαβε εννέα (9) ψήφους.

1. Μηλιώνης Γιώργος σταυροί εννέα 9) ΕΣΗΕΑ
2. Μποζίνη Αναστασία σταυροί εννέα (9) ΕΣΗΕΜ-Θ
3. Ζάχαρης Πάνος σταυροί οκτώ (8) ΕΣΠΗΤ
4. Βασβατέκη Καλιρρόη (Ρόη) σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΜ-Θ
5. Ζαγγανάς Ιωάννης σταυροί πέντε (5) ΕΣΗΕΑ
6. Μούσγας Γιώργος σταυροί πέντε (5) ΕΣΗΕΑ
7. Μπίτσικα Παναγιώτα σταυροί τέσσερις (4) ΕΣΗΕΑ
8. Ράμμος Παναγιώτης σταυροί τέσσερις (4) ΕΣΗΕΑ
9. Φιλιππάκης Γιώργος σταυροί δύο (2) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1x6=6), και έχει υπόλοιπο τρεις (3) ψήφους. Καθώς ισοψήφησαν οι Μηλιώνης Γιώργος και Μποζίνη Αναστασία, μετά το πέρας της διαλογής των ψηφοδελτίων για όλες τις ψηφοφορίες, η Εφορευτική Επιτροπή παρουσία της δικαστικής αντιπροσώπου προέβη σε κλήρωση και ανέδειξε ως τακτικό μέλος τον Μηλιώνη Γιώργο.

και ως αναπληρωματικά μέλη οι:
Μποζίνη Νατάσα [ΕΣΗΕΜ-Θ]
Ζάχαρης Πάνος [ΕΣΠΗΤ]
Βασβατέκη Καλιρρόη (Ρόη) [ΕΣΗΕΜ-Θ]
Ζαγγανάς Γιάννης [ΕΣΗΕΑ]
Μούσγας Γιώργος [ΕΣΗΕΑ]
Μπίτσικα Παναγιώτα [ΕΣΗΕΑ]
Ράμμος Παναγιώτης [ΕΣΗΕΑ]

7ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΣΗΕΠΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Έλαβε εννέα (9) ψήφους.

1. Καραμήτσος Φιλήμωνας σταυροί εννέα (9) ΕΣΗΕΠΗΝ
2. Μπέλμπα Μαρία σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΠΗΝ
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1x6=6), και έχει υπόλοιπο τρεις (3) ψήφους. Εκλέγεται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικό μέλος ο:
Καραμήτσος Φιλήμωνας [ΕΣΗΕΠΗΝ] Α΄ κατανομή

και ως αναπληρωματικό μέλος η:
Μπέλμπα Μαρία ΕΣΗΕΠΗΝ

8ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ της ΕΣΗΕΘΣτΕΕ»

Έλαβε οκτώ (8) ψήφους.

1.Σιούλας Ιωάννης σταυροί επτά (7) ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε
2. Αρχοντούλης Χρήστος σταυροί τέσσερις (4) ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή (1x6=6), και έχει υπόλοιπο δύο (2) ψήφους. Εκλέγεται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικό μέλος ο:
Σιούλας Ιωάννης [ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε] Α΄ κατανομή

και ως αναπληρωματικό μέλος ο:
Αρχοντούλης Χρήστος ΕΣΗΕΘΣτΕ-Ε

---
Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.ΣΥ. ψήφισαν εκατόν σαράντα (140) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν είκοσι δύο (122) έγκυρα, τέσσερα (4) άκυρα και δέκατέσσερα (14) λευκά ψηφοδέλτια. Το εκλογικό μέτρο είναι 24.
Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΕΣΥ»

Έλαβε πενήντα έξι (56) ψήφους

1. Βυθούλκας Διονύσης σταυροί είκοσι έξι (26) ΕΣΗΕΑ
2. Καλαντζής Δημήτρης σταυροί δεκαεπτά (17) ΕΣΗΕΑ
3. Περδικάρης Αιμίλιος σταυροί δώδεκα (12) ΕΣΗΕΑ 


Ο συνδυασμός λαμβάνει δύο έδρες (2) από την πρώτη κατανομή (2x24=48) και διαθέτει υπόλοιπο οκτώ (8) ψήφων. Καθώς το υπόλοιπο αυτό δεν είναι μεγαλύτερο του 1/3 του εκλογικού μέτρου (24/3=8), ο συνδυασμός δεν μπορεί να συμμετάσχει στη Β΄κατανομή, όπως σαφώς το καταστατικό και ο νόμος ορίζουν. Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας ως τακτικά μέλη οι:

1. Βυθούλκας Διονύσης [ΕΣΗΕΑ] Α’ Κατανομή
2. Καλαντζής Δημήτρης [ΕΣΗΕΑ] Α’ Κατανομή
Ως αναπληρωματικό μέλος ανακηρύσσεται ο:
Περδικάρης Αιμίλιος [ΕΣΗΕΑ]

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ»

Έλαβε τριάντα επτά (37) ψήφους

1. Κιμπουρόπουλος Γιάννης σταυροί τριάντα έξι (36) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός λαμβάνει μία (1) έδρα από την πρώτη κατανομή(1x24=24) και διαθέτει υπόλοιπο δεκατριών (13) ψήφων. Εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο:
Κιμπουρόπουλος Γιάννης [ΕΣΗΕΑ] Α’ Κατανομή

Μη υπάρχοντος άλλου υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπόλοιπο οκτώ (8) ψήφων, δεν εκλέγεται άλλος αναπληρωματικός.

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΡΤ»

Έλαβε δεκαπέντε (15) ψήφους

1. Παπουτσάκης Ιωάννης σταυροί δεκατέσσερις (14) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός δεν λαμβάνει έδρα από την πρώτη κατανομή, και άρα δεν συμμετέχει στη Β’ κατανομή. Εκλέγει μία (1) έδρα στην Γ’ κατανομή, και γι’ αυτό εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο :
Παπουτσάκης Ιωάννης [ΕΣΗΕΑ] Γ’ Κατανομή

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Έλαβε δεκατέσσερις (14) ψήφους

1. Χιδίρογλου Νικόλαος σταυροί δεκατέσσερις (14) ΕΣΗΕΑ
Ο συνδυασμός δεν λαμβάνει έδρα από την πρώτη κατανομή, και άρα δεν συμμετέχει στη Β’ κατανομή. Εκλέγει μία (1) έδρα στην Γ’ κατανομή, και γι’ αυτό εκλέγεται ως τακτικό μέλος ο :
Χιδίρογλου Νικόλαος [ΕΣΗΕΑ] Γ’ Κατανομή

---
Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας προσήλθαν και ψήφισαν για το θέμα «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» εκατόν σαράντα (140) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν είκοσι τρία (123) έγκυρα, έντεκα (11) λευκά και έξι (6) άκυρα ψηφοδέλτια.
Το αποτέλεσμα έχει ως εξής:

Ο Διοικητικός Απολογισμός έλαβε πενήντα οκτώ (58) θετικές ψήφους και εξήντα μία (61) αρνητικές και κατά συνέπεια δεν εγκρίθηκε.

Ο Οικονομικός Απολογισμός έλαβε ογδόντα έξι (86) θετικές ψήφους και τριάντα έξι (36) αρνητικές και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Ο Οικονομικός Προϋπολογισμός, έλαβε ογδόντα εννέα (89) θετικές ψήφους και τριάντα μία (31) αρνητικές και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Στη συνέχεια ξεκίνησε η διαδικασία διαλογής των ψηφοδελτίων με την ψηφοδόχο για το θέμα «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ».

Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για το θέμα «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ» προσήλθαν και ψήφισαν εκατόν σαράντα (140) σύνεδροι και βρέθηκαν εκατόν τριάντα (130) έγκυρα, έξι (6) λευκά και τέσσερα (4) άκυρα ψηφοδέλτια.

Οι Αγωνιστικές Διεκδικήσεις, έλαβαν ενενήντα τρεις (93) θετικές ψήφους και τριάντα επτά (37) αρνητικές και κατά συνέπεια εγκρίθηκε.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.ΣΥ.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου