Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2015

... ΕΔΟΕΑΠ - τρέχει με 233 εκ. ευρώ έλλειμμα στην πενταετία ...

*
ΕΔΟΕΑΠ
***
*

Οι αποφάσεις
για τη βιωσιμότητα του ΕΔΟΕΑΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΕΔΟΕΑΠ βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 13ης Οκτωβρίου τα μέλη του ενημερώθηκαν πλήρως από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα οικονομικά δεδομένα του Οργανισμού. Ο ΕΔΟΕΑΠ το 2015 και για έκτη συνεχή χρονιά θα εμφανίσει λειτουργικό έλλειμμα που θα ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα το λειτουργικό έλλειμμα για την τελευταία πενταετία να ανέρχεται συνολικά σε 233 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 102 εκατ. ευρώ αφορούν ζημιά από την 12/3/2012 εφαρμογή του PSI. Λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης με την διαφημιστική δαπάνη να εξακολουθεί να υφίσταται πτωτική τάση, αλλά και την εισφοροδιαφυγή και κλοπή του Αγγελιοσήμου (καταστρατήγηση του Ν.2328/95 άρθρο 12), το βασικό έσοδο του Οργανισμού από το Αγγελιόσημο, από 58 εκατ. ευρώ το 2009 μειώθηκε σε 24 εκατ. ευρώ το 2014.

Όπως είναι γνωστό καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για αύξηση των εσόδων με την εντατικοποίηση των ελέγχων και των ενεργειών είσπραξης καθώς και με ρυθμίσεις από χρέη που ανάγονται έως και το 1996. Ταυτόχρονα διεκδικούνται μέσω δικαστικής οδού χρέη ασυνεπών οφειλετών ή επισφαλειών. Όμως παρά την αύξηση εισροών από ρυθμίσεις παλαιότερων οφειλών τα έλλειμμα δεν μπορεί να καλυφθεί χωρίς εξορθολογισμό των δαπανών.

Το Νοέμβριο του 2015 το ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ κλήθηκε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Οργανισμού δηλαδή η καταβολή επικουρήσεων, μισθών, νοσοκομειακών και γενικότερα δαπανών υγείας κλπ.

Το Δ.Σ. ΕΔΟΕΑΠ, αφού εξέτασε προσεκτικά όλες τις εναλλακτικές λύσεις, αποφάσισε στην υπ. αριθ. 60/24-11-2015 συνεδρίαση την πώληση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου να εξασφαλιστεί ρευστότητα ύψους 6 εκατ. ευρώ. Η πώληση έγινε κατόπιν σύγκρισης προσφορών από τους θεματοφύλακες των Ομολόγων που κατέχει ο Οργανισμός (ΕΤΕ και EUROBANK) και τον καθορισμό, προς διασφάλιση του Οργανισμού , ελάχιστης τιμής πώλησης ανά σειρά Ομολόγου.

Ταυτόχρονα στην ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η προσαρμογή της μισθοδοσίας του προσωπικού και των επικουρικών συντάξεων, με έναρξη από την καταβαλλόμενη μισθοδοσία ή επικούρηση του Ιανουαρίου 2016.

Σε ότι αφορά στις επικουρικές συντάξεις οι αρμόδιες επιτροπές εισηγήθηκαν τη διόρθωση των αδικιών που υπάρχουν μεταξύ παλαιών και νεώτερων συνταξιούχων λόγω παλαιών αποφάσεων ΔΣ για αυξήσεις εκτός τιμαριθμικής προσαρμογής οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στο φύλλο υπολογισμού της σύνταξης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων. Δυστυχώς, η Νομική Υπηρεσία μελετώντας τις Καταστατικές διατάξεις και το Νόμο, απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο αποκατάστασης των αδικιών μέσω επαναπροσδιορισμού των επικουρήσεων. Τελικά αποφασίστηκαν τα εξής:
  • Η αφαίρεση του ποσού της ενσωμάτωσης των δύο έκτακτων παροχών επικουρικής σύνταξης (13η και 14η σύνταξη) που είχε αποφασιστεί το 2010 από όλες τις επικουρήσεις χωρίς να αλλάζουν τα κατώτερα καταβαλλόμενα όρια.
  • Επί του ύψους της επικουρικής σύνταξης που διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση του ποσού ενσωμάτωσης ως ανωτέρω, μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά ποσοστό 8%.
  • Από την επιπλέον μείωση ποσοστού 8%, εξαιρούνται όσοι ασφαλισμένοι λαμβάνουν συντάξεις λόγω αναπηρίας καθώς και δικαιοδόχα τέκνα με αναπηρία.
  • Το ύψος της επικούρησης των συνταξιούχων αμέσων μελών μετά τη μείωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των € 243,42, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% της κατώτατης κύριας σύνταξης.
  • Το ύψος της επικούρησης των δικαιοδόχων μελών δεν μπορεί να υπολείπεται των € 170,39 το οποίο αντιστοιχεί στο 70% του 50% της κατώτατης κύριας σύνταξης.
Σχετικά με το μισθολόγιο του Διοικητικού Προσωπικού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής, αποφασίστηκε ο εξορθολογισμός και η αποκατάσταση των μισθολογικών ανισοτήτων επί τη βάση της τελευταίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΠΗΕΑ (17/7/2008) προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες του Οργανισμού όσον αφορά τις ειδικότητες που απασχολεί (Διοικητικό, Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό προσωπικό).

Υπενθυμίζεται από τον Ιούνιο του 2015, ο ΕΔΟΕΑΠ έχει υπογράψει νέα ΣΣΕ με τον ΣΕΥΕ (Συνδικαλιστικό Όργανο των Ιατρών ΕΔΟΕΑΠ) με μείωση της τάξεως 7% στους μισθούς των Ιατρών.

Συνάδελφοι,

Κάθε λήψη περιοριστικών μέτρων και περικοπών είναι σίγουρα επώδυνη. Στις σημερινές όμως συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής κρίσης με αίσθημα ευθύνης, οφείλουμε να κρατήσουμε το Ταμείο όρθιο. Να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του, να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική συνέχιση της καταβολής των παροχών του στα μέλη του και να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν υψηλό επίπεδο παροχών του κλάδου περίθαλψης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ευάγγελος Τάτσης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
Νίκος Καρούτζος
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου