Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015

... ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, νέα όρια συνταξιοδότησης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Από 1/1/2022, θεσπίζονται ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος (με 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης).

Τις μεταβολές που πραγματοποιούνται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διευκρινίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, με την οποία θεσπίζεται επίσης νέο επιπλέον ποσό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφιστάμενου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄

ΠΡΟΣ:
1. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Α΄ Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών Καλλιρόης 5 & Περραιβού 20 117 43 ΑΘΗΝΑ
2. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Β΄ Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών Χρήστου Λαδά 2 105 61 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Γ΄ Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών Χρήστου Λαδά 2 105 61 ΑΘΗΝΑ
4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Δ΄ Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών Χρήστου Λαδά 2 105 61 ΑΘΗΝΑ
5. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ Περιφ. Τμήμα Ασφάλισης-Παροχών Θεσσαλονίκης Γεωργ. Σταύρου 5 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6. ΕΤΕΑ Γραφείο Διοικητή Φιλελλήνων 13-15 105 57 ΑΘΗΝΑ
7. Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Σισίνη 18 & Ηριδανού 115 28 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 “Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης”, που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β΄, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α΄/14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην υποπαράγραφο Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του οποίου εισάγονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων σε φορείς ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επίσης, θεσπίζεται νέο επιπλέον ποσό μείωσης της σύνταξης, πέραν του υφιστάμενου, στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. 
(...)

Η. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (τ. ΤΑΤΤΑ)

i.                 Προϋποθέσεις 35ετίας

Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς
Για τη συνταξιοδότηση των πριν το 1993 ασφαλισμένων του τ. ΤΑΤΤΑ (ανδρών και γυναικών), οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι αυτές που αντιστοιχούν στο έτος συμπλήρωσης των 35 ετών ασφάλισης, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα
  

ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
(ασφαλισμένων  έως 31/12/1992)


2010
35
58
2011
36
2012
37
59
2013 και μετά
40
62

Νέα όρια ηλικίας
Στην περίπτωση αυτή το νέο όριο ηλικίας αναζητείται στον πίνακα 1 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι τουλάχιστον 35 έτη) και προσδιορίζεται από τη γραμμή του παλαιού ορίου ηλικίας του έτους κατά το οποίο ο/η ασφαλισμένος/η συμπληρώνει την ηλικία αυτή.

ii.  Προϋποθέσεις 20/25ετίας
Μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 οι πριν την 1/1/1993 άνδρες ασφαλισμένοι, καθώς και οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 στο ΤΑΤΤΑ θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος με τη συμπλήρωση 20 ή 25 ετών ασφάλισης και ηλικία που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 60 ετών, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
20
(ΑΝΔΡΕΣ-ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)

25
(ΑΝΔΡΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992)
60
2011
61
2012
62
2013
67
2014
2015 και μετά
  
Επομένως, όσοι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας είχαν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους μέχρι και το 2012, έχουν συμπληρώσει την προβλεπόμενη ηλικία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 (αφού ήδη από το 2014 συμπλήρωσαν το 62 έτος της ηλικίας τους), ενώ όσοι συμπληρώνουν το 60ό έτος μετά το 2012 θεμελίωναν δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον έχουν και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Συνεπώς οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας δεν επηρεάζονται από τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (δεδομένου ότι για όσους συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους μετά το 2012 η νέα ηλικία αναζητείται στον πίνακα 2 και παραμένει το 67ο έτος, ενώ όσοι είχαν την ηλικία πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 θεμελιώνουν με τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου ασφάλισης).

ii.  Προϋποθέσεις 25ετίας

Προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς
α.  Για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων γυναικών στο τ. ΤΑΤΤΑ πριν το 1993, που έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 25 ετών, το απαιτούμενο όριο ηλικίας είναι αυτό που αντιστοιχεί στο έτος συμπλήρωσης της ηλικίας των 55 ετών, όπως φαίνεται στον πίνακα

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΗΛΙΚΙΑ
2010
  25
55
2011
56
2012
57
2013     
62
2014
63
2015
64
2016
65
2017
66
2018
67

Νέα όρια ηλικίας
Το νέο όριο ηλικίας για την περίπτωση αυτή των πριν το 1993 ασφαλισμένων αναζητείται στον πίνακα 2 (αφού ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των 35 ετών).

iii) Βαρέα και ανθυγιεινά ανδρών και γυναικών.
Το προγενέστερο του ν. 4336/2015 καθεστώς περιγράφεται στην υπ’ αρ. Φ10070/27043/1799/21-11-2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας (σελ. 23-25) και δεδομένων των προβλέψεων της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4331/2015 εξακολουθεί ναι ισχύει και μετά το ν. 4336/2015.

ΙΙ. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

1. Για τους ασφαλισμένους/-ες που συνταξιοδοτούνται με 40 έτη ασφάλισης:

Α. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:
ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
1.1.2011 έως 31.12.2012
40
60
από 1.1.2013 και μετά
62

Οι ασφαλισμένοι/-ες της κατηγορίας αυτής, από 1.1.2013, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών  ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α., δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από 1.1.2013 (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012).

2.  Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών (παρ. 17, περ. ε΄, του άρθρου 10 του ν.3863/2010 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12):

Α. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

ΈΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που απαιτούνται  για συνταξιοδότηση
ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείτο για πλήρη σύνταξη
ΌΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείτο για μειωμένη σύνταξη
2010
20
55
50
2011
20
55
50
2012
20
55
50
2013
20
67
62

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται μόνο στην περίπτωση που κατά τη συμπλήρωση των 20 ετών  ημερών ασφάλισης συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.
Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.

Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την ανωτέρω σχετική Υ.Α. δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από 1.1.2013 και εφεξής, δηλαδή 20 έτη ασφάλισης, ανήλικο τέκνο και το 67ο ή το 62ο έτος της ηλικίας για τη λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012).
Σημειώνεται ότι, για την προϋπόθεση συνταξιοδότησης ως μητέρα ανήλικου παιδιού, όπως ίσχυε τα έτη 2010-2012, δεν προβλεπόταν δυνατότητα κατοχύρωσης, αλλά μόνο θεμελίωσης.

3.  Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται με 15 έτη  ασφάλισης (παρ.1 άρθρο 24 του ν.2084/1992 και υποπαράγραφος ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν.4093/12):

Α. Σύμφωνα με τις προγενέστερες του ν. 4336/2015 διατάξεις ίσχυαν οι ακόλουθες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

ΕΤΟΣ
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
 ΠΛΗΡΗΣ                   ΜΕΙΩΜΕΝΗ
2012
15
65
60
2013
15
67
62

Στην περίπτωση λήψης μειωμένης σύνταξης, εξακολουθεί να ισχύει η ειδική πρόσθετη προϋπόθεση των 2,5 ετών ασφάλισης τουλάχιστον, την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Β. Μετά το ν. 4336/2015 και την κοινοποιούμενη Υ.Α. δεν τροποποιήθηκε η προϋπόθεση συνταξιοδότησης της κατηγορίας αυτής, η οποία ισχύει ήδη από 1.1.2013, (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο ν.4093/2012).

Παράδειγμα:
  Ασφαλισμένος/-η με συνολικό χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών , από 1.1.2013 και εφεξής δικαιούται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου ή του 62ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα (η πρόβλεψη αυτή υπήρχε ήδη από το ν. 4093/12 και δεν άλλαξε).

Στην περίπτωση της μειωμένης εξακολουθεί να ισχύει η προϋπόθεση των 2,5 τουλάχιστον ετών  ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.
(...)
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου