Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

... ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, συνταξιοδοτικά (35ετία, στρατιωτική θητεία) ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΕΣΗΕΑ - Ανακοίνωση
Ασφαλισμένοι προ του 1983
συνταξιοδοτούνται με 35 χρόνια ασφάλισης συνυπολογιζόμενης της στρατιωτικής θητείας


Οι ασφαλισμένοι που εντάχθηκαν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πριν την 1.1.1983 και συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης στα οποία συνυπολογίζεται και η στρατιωτική τους θητεία έως την 31/12/2015, κατοχυρώνουν για τη συνταξιοδότησή τους το ηλικιακό όριο των 58 ετών και 6 μηνών.

Ως εκ τούτου, ασφαλισμένοι που δεν έχουν αναγνωρίσει τα έτη της στρατιωτικής θητείας, προκειμένου να συνυπολογιστούν στη συμπλήρωση των 35 ετών θα πρέπει να υποβάλουν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αίτημα αναγνώρισης μέχρι 31/12/2015.

Αυτό αναφέρει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας που αναρτήθηκε με πρωτοφανή καθυστέρηση στη Διαύγεια στις 24.12.2015.

Προκειμένου να μην χάσουν το δικαίωμά τους όσοι συνάδελφοι ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία και για τη διευκόλυνσή τους, επισυνάπτουμε την απαιτούμενη αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Σημείωση: Σύμφωνα με τον ισχύοντα σήμερα νόμο, ασφαλισμένοι προ του 1983 που συμπληρώνουν, μαζί με τη στρατιωτική θητεία, 35 έτη ασφάλισης :

Α) μέχρι την 31/12/2016, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 59 ετών,

Β) μέχρι την 31/12/2017, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών,

Γ) μέχρι την 31/12/2018, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 60 ετών,

Δ) μέχρι την 31/12/2019, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών,

Ε) μέχρι την 31/12/2020, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 61 ετών,

Στ) μέχρι την 31/12/2021, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 61 ετών και 6 μηνών,

Και τέλος μέχρι την 31/12/2022, κατοχυρώνουν τη συνταξιοδότησή τους σε ηλικία 62 ετών.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΌΜΕΝΑ

---

Και με e-mail οι αιτήσεις στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους, που επιθυμούν να επωφεληθούν από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας περί αναγνώρισης της στρατιωτικής τους θητείας (βλ. προηγούμενη σχετική σημερινή ανακοίνωση της Ενώσεως), ότι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ λόγω των πιεστικών προθεσμιών για την υποβολή των αιτήσεων, θα δεχτεί τις αιτήσεις και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: dkapri@etapmme.gov.gr.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου