Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

... ΕΡΤ - οι νέοι προϊστάμενοι Διευθύνσεων - ονόματα ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων
Ανακοίνωση ΕΡΤ

Κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που ετέθησαν από υπαλλήλους της ΕΡΤ στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων της εταιρείας και βάσει των εισηγήσεων των αρμοδίων Γενικών Διευθυντών, τοποθετήθηκαν με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ κ. Χαράλαμπου Ταγματάρχη οι κάτωθι υπάλληλοι:

 Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Διεύθυνση Δομικών και Η/Μ Έργων (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Αλεξόπουλος Βασίλειος, Διεύθυνση Αρχείου (Υπηρεσίες Διευθύνοντος Συμβούλου)
 Βασιλόπουλος Βασίλειος, Διεύθυνση Περιεχομένου (Γεν. Δ/νση Νέων Μέσων)
 Γαζιδέλης Δημήτριος, Διεύθυνση Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύων (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Γιουκάκης Γεώργιος, Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης Ραδιοφώνου (Γεν. Δ/νση Ενημέρωσης). Ο εν λόγω υπάλληλος θα ασκεί επιπλέον προσωρινώς και για όσο κριθεί αναγκαίο και τα καθήκοντα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προγράμματος Ραδιοφωνίας (Γεν. Δ/νση Προγράμματος).
 Γόντικας Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας (Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ.)
 Καλοφωλιάς Γεώργιος, Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Παραγωγής (Γεν. Δ/νση Ενημέρωσης)
 Κανάβας Κρέων, Διεύθυνση Τεχνικής Λειτουργίας Ραδιοφωνίας (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Κωνσταντίνου Νικόλαος, Υποδιεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών (Γεν. Δ/νση ΕΡΤ3)
 Μαγγέρας Λάμπρος, Διεύθυνση Προμηθειών και Διαχείρισης (Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ.)
 Μάλαμα Κυριακή, Διεύθυνση Προγράμματος (Γεν. Δ/νση ΕΡΤ3)
 Μανιατάκος Δαμιανός, Διεύθυνση Πληροφορικής (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Νούτζεντ Μιχαήλ – Δημήτριος, Διεύθυνση Τεχνικής Ανάπτυξης και Σχεδιασμού (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Παπαγεωργόπουλος Χαράλαμπος, Διεύθυνση Τεχνικής Λειτουργίας Τηλεόρασης (Γεν. Δ/νση Τεχνολογίας)
 Παύλου Σταύρος, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ.)
 Σιούλας Γεώργιος, Διεύθυνση Προγράμματος Τηλεόρασης (Γεν. Δ/νση Προγράμματος)
 Τσολιάς Παναγιώτης, Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας (Υπηρεσίες Διευθύνοντος Συμβούλου)
 Φακλή – Σπανούδη Δέσποινα, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ.)
 Φαραντάκη Ελευθερία, Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Γεν. Δ/νση ΕΡΤ3)
 Χαλβατζάκης Κωνσταντίνος, Διεύθυνση Ειδήσεων Τηλεόρασης (Γεν. Δ/νση Ενημέρωσης). Ο εν λόγω υπάλληλος θα ασκεί επιπλέον προσωρινώς και για όσο κριθεί αναγκαίο και τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.

Η θητεία των συγκεκριμένων υπαλλήλων στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων έχει ετήσια διάρκεια.

Επίσης, με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΤ τοποθετήθηκε προσωρινώς και για όσο κριθεί αναγκαίο ο τακτικός υπάλληλος Θελούδης Γεώργιος στη θέση του Προϊσταμένου Εμπορικής Διεύθυνσης (Γεν. Δ/νση Δ.Ο.Υ.).
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου