Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

... το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ συντηρεί τον μηχανογραφικό του εξοπλισμό ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
του Μηχανογραφικού Εξοπλισμού


Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) προτίθεται να προβεί στην επιλογή αναδόχου για το έργο «Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη του μηχανογραφικού εξοπλισμού του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ». Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 3.500,00 €, πλέον ΦΠΑ 23%. 
---
*Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου