Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

... δεσμεύσεις περιουσιών - ενός Ψυχάρη μύριοι(;) έπονται ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Λες;
Δέσμευση των περιουσιών
Δ. Δασκαλόπουλου - Π. Τσάκου
για αδικαιολόγητο πλουτισμό


Δεσμεύθηκαν με εντολή των οικονομικών εισαγγελέων οι καταθέσεις, τα χρεόγραφα και τα ακίνητα του πρώην προέδρου του ΣΕΒ Δημήτρη Δασκαλόπουλου και του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου.

Και οι δύο εντοπίστηκαν στα CD με τα ονόματα 1.364.069 καταθετών μεγάλων ποσών που διαθέτουν ή διέθεταν από την 01.01.2000 έως και την 08.06.2012 τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογαριασμών όψεως) μέσω των οποίων είχαν διενεργηθεί, τουλάχιστον σε ένα έτος, συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα προς το εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, τόσο στην περίπτωση του Δασκαλόπουλου όσο και στην περίπτωση του Τσάκου, διασταύρωσαν τα στοιχεία από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών κατά την περίοδο 2000-2012 με τα στοιχεία που είχαν συμπεριλάβει οι φορολογούμενοι στις φορολογικές δηλώσεις της ίδιας περιόδου. Από τις διασταυρώσεις αυτές οι ελεγκτές του ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. διαπίστωσαν ότι μεγάλα ποσά που εμφανίζονται να έχουν διακινηθεί μέσω των τραπεζικών λογαριασμών δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα στις φορολογικές δηλώσεις έσοδα και εισοδήματα.

Τα ακάλυπτα αυτά ποσά καλούνται τώρα οι φορολογούμενοι να τα δικαιολογήσουν με βάση νόμιμα παραστατικά και άλλα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσής τους. Ήδη στην περίπτωση του Δασκαλόπουλου ο έλεγχος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και σύντομα θα του κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων επί του οποίου θα κληθεί να απαντήσει, με την υποχρέωση να προσκομίσει όλα τα παραστατικά που να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της προέλευσης των ποσών που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του αλλά δεν είχαν περιληφθεί στις φορολογικές δηλώσεις.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου