Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Άννα Λεωνίδου του Γιούρι - το 19,63% του MEGA

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Στην κυπριακή Elenovo Ltd μεταβίβασε
ο Σαββίδης τις μετοχές του Mega 


Στην κυπριακή εταιρεία Elenovo Ltd μεταβίβασε η Dimera Media Investments, συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη, το 19,63% των μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε. – Mega Channel, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι ανακοινώσεις της Τηλέτυπος Α.Ε.:

Η Τηλέτυπος Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε. που κατείχε (19.791.879 μετοχές με ισάριθμες ψήφους, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), με εξωχρηματιστηριακή σύμβαση που καταρτίσθηκε την 18.8.2017.
Η Dimera Media Investments LTD δεν κατέχει πλέον μετοχές της Τηλέτυπος Α.Ε.
Η Τηλέτυπος Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία Elenovo LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε την 18.8.2017, η Elenovo LTD απέκτησε 19.791.879 μετοχές της Τηλέτυπος Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πριν την ημερομηνία αυτή, η Elenovo LTD δεν κατείχε μετοχές/δικαιώματα ψήφου της Τηλέτυπος Α.Ε.
Τα δικαιώματα ψήφου της ELENOVO LTD κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κ. Αννα Λεωνίδου του Γιούρι.
Τέλος, η Τηλέτυπος Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η κ. Αννα Λεωνίδου του Γιούρι, γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 19,63% των δικαιωμάτων ψήφου της Τηλέτυπος Α.Ε., συνεπεία αποκτήσεως, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε την 18.8.2017, 19.791.879 μετοχών της Τηλέτυπος Α.Ε., με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία ELENOVO LTD, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας κατέχεται από την κ. Άννα Λεωνίδου. 
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου