Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

Οι μακροχρόνια άνεργοι τεχνικοί Τύπου στον ΟΑΕΔ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

ΕΤΗΠΤΑ
Εγγραφή μακροχρονίων ανέργων
Τεχνικών και Δημοσιογράφων στον Ο.Α.Ε.Δ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. ενημερώνει τους ανέργους ότι ο Ο.Α.Ε.Δ. εξέδωσε οδηγία σύμφωνα με την οποία θα εγγράφονται οι μακροχρόνιοι άνεργοι του πρώην Τ.Α.Τ.Τ.Α. και Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., αποκλειστικώς για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 4587/24-12-2018, οι άνεργοι, πρώην μισθωτοί ασφαλισμένοι στο πρώην Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. και στο πρώην Τ.Α.Τ.Τ.Α. (προσωπικό ημερησίων εφημερίδων, Τεχνικοί Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης), ήδη Ε.Φ.Κ.Α., δύνανται να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., αποκλειστικώς για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ.

Η εγγραφή στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. για τις ανωτέρω κατηγορίες ασφαλισμένων θα είναι δυνατή μετά τη βεβαιωμένη λήξη της επιδότησής τους λόγω ανεργίας από τους προαναφερόμενους κλάδους. Οι εγγεγραμμένοι θα διατηρούν παράλληλα την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Κατά την εγγραφή των ανέργων των ανωτέρω κατηγοριών θα καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Ο.Π.Σ. ο αριθμός συσχέτισης και ο ασφαλιστικός φορέας (πρώην Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. που μετανομάστηκε σε Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και πρώην Τ.Α.Τ.Τ.Α.) όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα «Συσχέτιση με τρίτους φορείς», προκειμένου να μπορούν να εντοπιστούν όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σύμφωνα, με τα προαναφερόμενα η εγγραφή τους στο μητρώο ανέργων θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση λήξης της επιδότησης ανεργίας, από τους προαναφερόμενους ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τους λοιπούς ανέργους, από την υπ’ αριθμ. 3032/52/21-10-2014 απόφαση Δ.Σ., σχετικά με το σύστημα επικοινωνίας και εγγραφής ανέργων.

Οι ανωτέρω οδηγίες εφαρμόζονται από την ημερομηνία ισχύος του ν. 4587/2018, δηλαδή από 14-12-2018. Κάθε οδηγία ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω αναφερόμενα παύει να ισχύει.


H ΔΙΟΙΚΗΣΗ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου