Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

... "ΕΞΠΡΕΣ" Δ. Καλοφωλιάς - Ερώτηση βουλευτών ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ερώτηση


Προς:
  1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
  2. Υπουργό Οικονομικών
  3. Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας
Θέμα: «85 Εργαζόμενοι στην εταιρεία "ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε." απλήρωτοι για πάνω από δύο χρόνια, ενώ η εταιρεία λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2008».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2412/30-01-2014 Αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Τσουκαλά, Δημήτρη Στρατούλη και Αλέξη Μητρόπουλου προς τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν της υπ’ αριθ. 870/19-03-2013 καταγγελίας του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ, δεν καταβάλλονται οι μισθοί στους εργαζόμενους της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’, επί δύο και πλέον χρόνια.

Η εν λόγω εταιρεία ενώ έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Νόμου 3299/2004 και ειδικότερα στο άρθρο 9 αυτού, με εγκριθείσα ενίσχυση 14.200.000 € (εκ των οποίων τα 7.100.000 € καταβλήθηκαν ως επιχορήγηση), δεν πληροί τις απορρέουσες υποχρεώσεις του εγκριθέντος σχεδίου, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 11723/12-03-2014 απάντηση της Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων στην Αναφορά των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως άλλωστε προκύπτει από τους ελέγχους του Κεντρικού Οργάνου Ελέγχου (έκθεση υπ’ αριθ. 13729/29-03-2011) και του υπ’ αριθ. 10817/11-03-2013 εγγράφου της Γ.Γ. Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων, διαπιστώνεται σειρά παραλείψεων προβλεπόμενων ενεργειών, όπως μη εξόφληση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, προς τους προμηθευτές και κυρίως προς τους εργαζομένους.

Με την υπ’ αριθ. 7543/19-02-2014 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, συγκροτήθηκε νέο Κεντρικό Όργανο Ελέγχου, με αντικείμενο τον έλεγχο για την ολοκλήρωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’

Περαιτέρω, όπως προκύπτει από συνεχείς ελέγχους του ΣΕΠΕ, η εταιρεία ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’, λειτουργεί χωρίς άδεια από το 2008 και χωρίς ηλεκτροδότηση από το 2014. Στις εγκαταστάσεις της λειτουργεί και άλλη επιχείρηση (ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.), χωρίς άδεια, η οποία συνεργάζεται στην εκτέλεση των συμβολαίων έργων της ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’».

Κατόπιν των ανωτέρω εκτεθέντων,

Επειδή είναι προφανές ότι η νέα εταιρεία «ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.» στην πραγματικότητα αποτελεί ένα και το αυτό με την εταιρεία «ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.»

Επειδή οι 85 υπάλληλοι της εταιρείας παραμένουν επί δύο έτη απλήρωτοι.

Επειδή δεν καταβάλλονται οι οφειλές της εταιρείας προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επειδή οι αποφάσεις των υπηρεσιών δεν καθίστανται άμεσα εκτελεστές και η εταιρεία δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σχέδιο στο οποίο έχει ενταχθεί.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου που διενεργήθηκε βάσει της υπ’ αριθ. 7543/19-02-2014 Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας;

2. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την συμμόρφωση της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’ στις αποφάσεις της Διοίκησης και στις αποφάσεις που προκύπτουν από τα πορίσματα ελέγχων του ΣΕΠΕ;

3. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την συμμόρφωση της εταιρείας ‘‘ΕΞΠΡΕΣ – Δ. Καλοφωλιάς Εκδοτική – Εκτυπωτική Α.Ε.’’ στις οικονομικές υποχρεώσεις της προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και πρωτίστως στους 85 εργαζόμενους που αρνείται να πληρώσει η εταιρεία;

4. Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για την παράνομη λειτουργία της εταιρείας ‘‘ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΣΤΑΜΕΛΟΥ Ε.Π.Ε.’’;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Δημήτρης Τσουκαλάς
Δημήτρης Στρατούλης
Αλέξης Μητρόπουλος
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου