Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

... σε οικονομική ασφυξία οι εταιρείες ΜΜΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Τα δάνεια “πνίγουν” τις εταιρείες ΜΜΕ

Σε οικονομική ασφυξία οι εισηγμένες εταιρείες ΜΜΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα στοιχεία του εξαμήνου είναι αποκαρδιωτικά. Μόνο οι Αττικές Εκδόσεις έχουν κερδοφορία, ενώ το σύνολο του δανεισμού του Πήγασου υπερβαίνει τα 152 εκατ. ευρώ!

Ο Τηλέτυπος κατόρθωσε να μειώσει τις ζημίες του στα 6,5 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2014 από 9,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του περσινού έτους. Παραμένει, όμως, σε υψηλά επίπεδα ο δανεισμός της εταιρείας, στα 121 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί με αύξηση των δανείων του στα 152 εκατ. ευρώ το προηγούμενο εξάμηνο ο Όμιλος του Πήγασου έναντι 147 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ήταν 32 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 1/5 των δανείων που έχει λάβει, ενώ οι ζημίες του υποχώρησαν στα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος της Καθημερινής έχει με τη σειρά του υψηλό δανεισμό, στα 99 εκατ. ευρώ, αλλά πέτυχε μείωση των ζημιών του από 9,7 εκατ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2013 σε 2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε σε 30 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία των Αττικών Εκδόσεων πέτυχε να επανέλθει σε κερδοφορία (454.000 ευρώ) έναντι ζημιών 156.000 ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο δανεισμός της είναι στα 12 εκατ. ευρώ.

Τέλος, η Ναυτεμπορική εμφανίζει μείωση του κύκλου εργασιών της κατά περίπου 1 εκατ. ευρώ, στα 3,1 εκατ. ευρώ, και ζημίες ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός της ανέρχεται σε 3,3 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά των εισηγμένων ΜΜΕ
Κύκλος εργασιών α΄ εξαμήνου 2014Κύκλος εργασιών α΄ εξαμήνου 2013Κέρδη προ φόρων α΄ εξαμήνου 2014Κέρδη προ φόρων α΄ εξαμήνου 2013Δανεισμός α΄ εξαμήνου 2014Δανεισμός α΄ εξαμήνου 2013
Megaεταιρεία42.48441.788-6.582-9.888121.611123.684
Καθημερινή όμιλος30.18932.496-2.033-9.79299.803102.129
Πήγασος όμιλος32.86830.182-10.976-14.992152.405147.119
Αττικές Εκδόσεις εταιρεία14.86616.077454-15612.88213.004
Ναυτεμπορική3.1384.243-1.081-1.3373.3543.045

* Τα ποσά σε χιλιάδες ευρώ
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου