Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014

... ο Σαραντόπουλος της "Α" απαλλάχτηκε ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Απαλλαγή
για τον Σαραντόπουλο
της "Απογευματινής"...


Mε ένα πρωτοφανές σκεπτικό το Β΄ Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας απάλλαξε από την κατηγορία της μη καταβολής δεδουλευμένων σε 50 δημοσιογράφους για την περίοδο Φεβρουαρίου-Δεκεμβρίου 2011, τον εκδότη της εφημερίδας «Απογευματινή», Κώστα Ι. Σαραντόπουλο και δύο ακόμη μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας «Εκδόσεις Απογευματινής Α.Ε.».

Η πρόεδρος του δικαστηρίου με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως της έδρας απάλλαξε τους κατηγορουμένους με το σκεπτικό πως τα δεδουλευμένα αφορούσαν χρονικό διάστημα κατά το οποίο η εφημερίδα «Απογευματινή» δεν κυκλοφορούσε πλέον και συνεπώς αφού οι δημοσιογράφοι «δεν παρήγαγαν έργο», ο εργοδότης δεν έχει την υποχρεώσει να τους καταβάλλει τους μισθούς τους! Λες και έφταιγαν οι εργαζόμενοι επειδή τον Οκτώβριο του 2010 ο εργολάβος, που ήθελε να γίνει εκδότης, αποφάσισε ξαφνικά να σταματήσει την λειτουργία της «Απογευματινής»...

Από τον Οκτώβριο του 2010 και μέχρι σήμερα οι 130 εργαζόμενοι της «Απογευματινής» δίνουν δικαστικό αγώνα για να τους επιδικαστούν τα δεδουλευμένα και οι αποζημιώσεις τους. Ήδη με δύο αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας οι οποίες αφορούν μάλιστα ξεχωριστά χρονικά διαστήματα έχει απορριφθεί η αίτηση πτώχευσης που έχει καταθέσει ο εκδότης της εφημερίδας (την τρίτη αίτηση την απέσυρε ο ίδιος) με το σκεπτικό πως «δεν συντρέχουν οι αντικειμενικές προϋποθέσεις κηρύξεως της αιτούσας σε πτώχευση, επιπρόσθετα δε αποδεικνύεται ότι η ένδικη αίτηση ασκήθηκε καταχρηστικά προς το σκοπό δόλιας αποφυγής των δεδουλευμένων πρέπει η αίτηση να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού προέκυψε ότι η άρνηση της αιτούσας να καταβάλει στους εργαζόμενους από το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουλίου 2010 οφείλεται σε δόλια αποφυγή εξόφλησης των δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων, προκειμένου να τους οδηγήσει σε αποχώρησή τους από την εργασία τους με ταυτόχρονη παραίτηση από τα νόμιμα δικαιώματά τους.». Μάλιστα στο σκεπτικό επισημαίνεται πως η αίτηση πτώχευσης υποβλήθηκε καταχρηστικά «με αποκλειστικό σκοπό να αποφύγει (σ.σ. η εταιρία «Εκδόσεις Απογευματινή Α.Ε.») με αθέμιτο και δόλιο τρόπο την εκπλήρωση των οικονομικών της υποχρεώσεων, αποκλειστικά και μόνο προς τους εργαζόμενους».

Tώρα όμως και σύμφωνα με νομικούς κύκλους το σκεπτικό του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας μπορεί να συμπαρασύρει και άλλες περιπτώσεις «λουκέτων» όχι μόνο στο χώρο του Τύπου αλλά και γενικότερα, μη αναγνωρίζοντας ποινικές ευθύνες στους εργοδότες έστω και αν δικαστικά έχει αποδειχθεί ότι σκοπίμως έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους!
---

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου