Δευτέρα 15 Αυγούστου 2016

Απάντηση στην πρόεδρο και το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Προς
την Πρόεδρο,
τα μέλη Δ.Σ.
του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
και τους ασφαλισμένους του

Απάντηση
στα περί "ψευδών δημοσιευμάτων"


Η καταγγελία μας ξεκίνησε βασισμένη στην Οικονομική Μελέτη της εταιρίας Prudential Actuarial Solutions και από τα διάφορα δημόσια έγγραφα μεταξύ του Ταμείου και των εμπλεκομένων μερών στη διαφημιστική αγορά. Είναι τα λεγόμενα συνημμένα, τα οποία συνοδεύουν τις καταγγελίες μας και άλλοτε είναι έντεκα (11) και άλλοτε έξι (6) τον αριθμό. Σίγουρα πάντως αυτά τα έγγραφα δεν είναι «εικοτολογίες προερχόμενες από την ισχνή μειοψηφία των γραφικών φωνασκούντων εντός του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ». Ευχαριστούμε πολύ για τους χαρακτηρισμούς.

Στις 30/09/2015 μέλη του Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ στέλνουν επιστολή προς το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ με κοινοποίηση προς το Υπουργείο Εργασίας με θέμα: «Ελεγχος και κατανομή Αγγελιοσήμου». Δεν λάβαμε καμία απάντηση από μέρους σας, παρ’ ότι ο κ. Παπαθεοδώρου στο υπουργείο Εργασίας χαρακτήρισε το έγγραφο SOS. 


Ετσι στις 31/05/2016 καταθέσαμε καταγγελία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Περιμέναμε μόνο οκτώ (8) μήνες. 

Στις 14/06/2016 το ΣΕΕΔ ζητά με επείγον έγγραφό του από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ να διευκρινίζεται επαρκώς: α) η προβλεπόμενη και ακολουθητέα στην πράξη διαδικασία και β) επεξήγηση του όρου «ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» προκειμένου να κριθεί εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω ενασχόλησης του ΣΕΕΔΔ με την υπόθεση.

α) έγγραφο ΣΕΕΔΔ

β) έγγραφο "ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"

* Το έγγραφο συνεχίζει (για λόγους συντομίας δεν τα "ανεβάσαμε") με τα έτη 2008 έως και 2014


Επιλεκτικά, το Δ.Σ. του Ταμείου «ξέχασε» στην ανακοίνωσή του να αναφερθεί στην κατανομή αγγελιοσήμου από τον ΕΔΟΕΑΠ προς τη Γ΄ Δ/νση ποσού 5.425.165,00 ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Αλλωστε αυτά φαίνονται στην αναλυτική κατάσταση εισφορών καταθέσεων του Ν.Π.Ι.Δ. ΕΔΟΕΑΠ ετών 2005-2014 και δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ψευδή δημοσιεύματα. Τον εάν συντρέχει λόγος περαιτέρω ενασχόλησης του ΣΕΕΔΔ κρίνεται από τον ελέγχοντα και όχι από τον ελεγχόμενο.

Οσο για την κείμενη νομοθεσία ως προς τη διαδικασία είσπραξης, ελέγχου και διανομής του αγγελιοσήμου από τον ημερήσιο Τύπο υπάρχει η υπ’ αρ. 1255/2005 απόφαση του Α.Π.


Τον Αύγουστο του 2014 η εταιρία Prudential Actuarial Solutions εκπόνησε Οικονομική Μελέτη σχετική με την επίπτωση του Πόρου του Αγγελιοσήμου στα οικονομικά των Ταμείων ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ. Δυστυχώς, για τους συντάκτες της ανακοίνωσης, στη σελίδα 41 της Οικονομικής Μελέτης παρεισέφρησε ο αστάθμητος παράγων και αναφέρεται επί λέξει:

Να επαναλάβουμε πως πρόκειται για Οικονομική Μελέτη και όχι για την Αναλογιστική σας μελέτη που προφανώς εκπονήθηκε για άλλους λόγους, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Στρίβειν δια του αρραβώνος.

Προς επιβεβαίωση της μελέτης «ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου» και μην αφήνοντας κανένα περιθώριο για ψευδή δημοσιεύματα είναι και η επιστολή του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, με ημερομηνία 15/10/2015 και αρ. Πρωτ. 35011/3208/Κ05, την οποία υπογράφει η Πρόεδρος του Ταμείου, προς ΟΛΟΥΣ τους εμπλεκόμενους στη διαφημιστική αγορά.

Αναφέρεται επί λέξει στην ανακοίνωση:

«Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στο πλαίσιο της αποστολής του ως φορέας ασφάλισης των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και ως ο κύριος διαχειριστής του πόρου του αγγελιοσήμου, είναι κατά νόμον αρμόδιο να διενεργεί, δια του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης, ελέγχους σε επιχειρήσεις για την τήρηση της περί του αγγελιοσήμου ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Από τη διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο διάστημα, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ διαπιστώνει την ανησυχητική έξαρση κρουσμάτων καταστρατήγησης, και κατ’ αποτέλεσμα παράβασης, των κείμενων διατάξεων περί υπολογισμού και απόδοσης του αγγελιοσήμου».

Σε άλλο σημείο της επιστολής της η πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αναφέρει: «Υπενθυμίζουμε ότι το αγγελιόσημο, ως εισφορά για την ασφάλιση των εργαζομένων στα υπόχρεα Μέσα, αποτελεί τον κύριο πόρο του Ταμείου μας. Αποτελεί πρωταρχικό μέλημα και ευθύνη της Διοίκησης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ η διαφύλαξη του ασφαλιστικού κεφαλαίου του Ταμείου και, στο πλαίσιο αυτό, η λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της απώλειας ασφαλιστικών εσόδων λόγω μη καταβολής ή μη προσήκουσας καταβολής του εκάστοτε οφειλόμενου αγγελιοσήμου».

Στην Συνοπτική Εκθεση των Οικονομικών του ΕΔΟΕΑΠ Ετους 2015, με ημερομηνία 28/06/2016 αναφέρεται επί λέξει: «Τα έσοδα κύριας δραστηριότητας του ΕΔΟΕΑΠ από 58 εκ. Ευρώ το 2009 (49 εκ. Ευρώ από Αγγελιόσημο και 9 εκ. Από Ασφαλιστικές Εισφορές) έχουν μειωθεί στα 20,6 εκ. Ευρώ το 2015 (15,7 εκ. ευρώ Αγγελιόσημο και 4,9 εκ. από Ασφαλιστικές Εισφορές), και λόγω της κρίσης αλλά και λόγω της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής του αγγελιοσήμου (καταστρατήγηση του Νόμου 2328/95 άρθρο 12).

Συνοψίζοντας, η διαφημιστική δαπάνη από το 2005 έως και το 2013 φτάνει στο ποσόν των 17.623.535.020 ευρώ. Ενώ το αναλογούν αγγελιόσημο ανέρχεται στο ποσόν των 3.524.707.004 ευρώ, το εισπραχθέν αγγελιόσημο είναι 1.086.000.000 ευρώ και σε ποσοστό 6,1% περίπου αντί για 20%. Χρήματα, τα οποία αν είχαν εισπραχθεί, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα ούτε το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ούτε ο ΕΔΟΕΑΠ και δεν θα χρειάζονταν ούτε οι αναλογιστικές μελέτες σας, ούτε οι συζητήσεις με τους δανειστές σας και δυνάστες όλου του ελληνικού λαού.

Πώς όμως να εισπραχθούν τα οφειλόμενα από το αγγελιόσημο ποσά, όταν κάτι τέτοιο «ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη διαφημιστική αγορά, με τα συνακόλουθα προβλήματα στις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών».

Να υπενθυμίσουμε στην Πρόεδρο του Ταμείου, ότι πρωταρχικός σκοπός της ίδιας και όλου του Δ.Σ. είναι η εύρυθμη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα, η οποία εξαρτάται από τα ασφαλιστικά έσοδα και όχι από τις καλές σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών στη διαφημιστική αγορά. 

Παραθέτουμε το τέλος της επιστολής:
Σε απάντησή σας ο πιο κάτω πίνακας, και ειδικά για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα ΜΜΕ και μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου, για το ποιοί ήταν οι εντολείς και οι παραλήπτες της συγκεκριμένης Οικονομικής Μελέτης:
Οσο για την περηφάνεια σας για το έργο που επιτελείτε στο Ταμείο, ενώ εμείς αναφερόμαστε για τα έτη από το 2005 έως και το 2013, τα αποτελέσματα των οποίων φάνηκαν τον Αύγουστο του 2014 με την Οικονομική Μελέτη, εσείς αναφέρεστε από το 2013 μέχρι σήμερα. Οχι μόνο δεν κάνετε κάποια ενέργεια για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών, αλλά έχετε μια ανεξήγητη σιωπή για το θέμα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία με τους δανειστές και να τους πείτε ότι οι άλλοι δεν πλήρωναν, όχι ότι δεν εισέπραττε το Ταμείο. Ομοτράπεζοι δικοί σας είναι.

ΥΓ.: Για δε τους συναδέλφους μας της παχιάς πλειοψηφίας της ΕΤΗΠΤΑ, να τους υπενθυμίσουμε την Καταγγελία, για τον Εμπαιγμό των Ασφαλισμένων από την Προϊσταμένη της Γ΄ Δ/νσης Ασφάλισης Παροχών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, σε ζητήματα συνταξιοδότησης, στις 15/06/2016 η οποία έγραφε ακριβώς:

«Η εξέλιξη αυτή μας φέρνει θλίψη για τη στάση συνανθρώπων μας απέναντι σε συναδέλφους μας, και μας αναγκάζει να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, με όλα τα όπλα που μας δίνει η δημοκρατία, απέναντι σε ομάδες, φατρίες, κλίκες όσο ψηλά κι αν βρίσκονται...».


Τί έγιναν συνάδελφοι οι κλίκες; Προφανώς διορθώθηκαν τα πάντα μέχρι τις 05/08/2016, και γι αυτό στις 06/08/2016 βγάλατε ανακοίνωση -ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΗ- στηρίζοντας την ανανέωση της θητείας της Προέδρου. Τελικά, είστε πολλοί με το ένα πόδι στη μία βάρκα και το άλλο πόδι στην άλλη βάρκα.

Εμείς συνεχίζουμε...
---
*

22 σχόλια:

 1. Χρόνια Πολλά στην Πρόεδρο. Αξίζει να προσεγγίσει το ζήτημα με περισσότερη λογική και σοβαρότητα. Είναι απογοητευτικό να παρασύρεται από ιδιοτελείς παραστάτες και μικρόψυχους κόλακες.

  Ανήσυχος ασφαλισμένος στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οσο για την επιστολη προς τους ιδιοκτητες, το ξερουμε οτι δεν την εγραψε η Προεδρος, αλλα ας ¨προσεχει που βαζει την υπογραφη της¨, μας ειπε ενας συνεργατης της και κοινος μας φιλος!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό για το οποίο εγώ απορώ είναι γιατί τα θυμηθήκατε τώρα όλα αυτά, από το 2015 και μετά. Τώρα που το αγγελιόσημο έχει καταργηθεί. Μέχρι τότε δεν ήσασταν στο Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ; Δεν ξέρατε τίποτε για το τι γινόταν στο ΤΑΤΤΑ, ως το 2008, όπου η ΕΤΗΠΤΑ είχε και τη θέση του αντιπροέδρου του Ταμείου; Δεν συμμετέχετε ως Σωματείο στο Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ; Τόσα χρόνια σαν αντιπολίτευση της πλειοψηφίας του Μυλωνά, γιατί δεν κάνατε τίποτε και δεν δημοσιοποιούσατε τίποτε; Tι σας «εμπόδιζε» να το κάνετε, για να περιορίσετε τη «ζημιά» σας; Κι αφού υπονοείτε ότι «κάτι σάπιο» υπάρχει στο αγγελιόσημο που σας αποδίδει ο ΕΔΟΕΑΠ, γιατί δεν ζητάτε με εισαγγελική παραγγελία να ελεγχθεί ο ΕΔΟΕΑΠ, από το υπουργείο που τον εποπτεύει; Ετσι κι αλλιώς το αγγελιόσημο τελειώνει. Πάντως, δεν φαίνεται να έχετε τα κότσια να στραφείτε εναντίον του ΕΔΟΕΑΠ, ζητώντας έλεγχο από το υπουργείο, καθώς αυτόν κατηγορείτε ότι δεν αποδίδει «σωστά» στο πρώην ΤΑΤΤΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ανώνυμος 3:37 μ.μ. - το ανείσπρακτο Αγγελιόσημο δεν έχει "τελειώσει" ... εξακολουθεί να είναι "ζωντανό" ... ποιοι το έχουν, πως το απέκτησαν είναι υπό διερεύνηση ... μην αγχώνεσαι ... οσονούπω οι απορίες σου θα λυθούν ... είτε έτσι είτε αλλιώς ...σε ό,τι αφορά τα του ΕΔΟΕΑΠ αρμόδιο να στραφεί εναντίον του - κι αυτό θα γίνει, μην εκπλήσσεσαι - είναι το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ... ναι, ναι ... είτε με αυτή τη διοίκηση είτε με άλλη ... οπότε αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει ... ούτε ψύλλος στον κόρφο σου, που λέει η παροιμία ...

   Διαγραφή
  2. Τώρα κατάλαβα πού το πάτε και γιατί αντιδράτε τόσο έντονα σε αυτή τη φάση, με τόσο μεγάλη καθυστέρηση δεκαετιών για την απόδοση του αγγελιοσήμου από τον ΕΔΟΕΑΠ στο ΤΑΤΤΑ. Το πάτε να ανακηρυχθεί η ΕΤΗΠΤΑ «οιονεί μέτοχος» του ΕΔΟΕΑΠ, αφού το «ανείσπρακτο» είναι «ζωντανό», άρα δεν χρειάζεται να βάλει τίποτε στο «συνεταιρισμό των μεριδιούχων» και ό,τι εισπραχθεί από το «ανείσπραχτο» θα πάει στο ταμείο του Σωματείου να 'χουν να πορεύονται οι επαγγελματίες συνδικαλιστές. Άσε που με βάση το «ζωντανό», δικαιούνται και κάνα δυο θέσεις στο Δ.Σ. του «νέου» ΕΔΟΕΑΠ -αν υπάρξει. Είστε πολύ μεγάλοι «γάτοι», παιδιά. Θα κατέβω να σας ψηφίσω στις επόμενες εκλογές. Ελπίζω να προλάβω, γιατί κοντοζυγώνει και ο νέος συνδικαλιστικός νόμος...

   Διαγραφή
  3. @ ανώνυμος 8:30 μ.μ.- ... ρηξικέλευθος συλλογισμός, αλλά δεν με/μας αφορά ... έχεις ακούσει κάτι για ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης; ... με τριμερή συμμετοχή, εγγύηση του κράτους και άλλα τέτοια "παράξενα"; ... τα επαγγελματικά ταμεία δεν μας αφορούν ... οπότε ...

   Διαγραφή
  4. Ελα και φερε και μια φωτο να γραφτεις. Να γινεις και μελος, οχι μονο φιλος.

   Διαγραφή
  5. Άμα κάνετε μέλος και το χοντρό, σωθήκατε!

   Διαγραφή
 4. Το 2008 ηταν αντιπροεδρος στο ΤΑΤΤΑ ο Δρακοπουλος. Επιμενουμε οτι ο μηχανισμος εισπραξης αγγελιοσημου ηταν και ειναι διαβρωμενος. Ο ΕΔΟΕΑΠ και ολο το ΕΤΑΠ ΜΜΕ εχει χασει εκατονταδες εκατομμυρια. Εμεις αρχισαμε να ψαχνουμε το αγγελιοσημο οταν διαβασαμε την μελετη τον Σεπτεμβριο του 2014.Οπως γνωριζεις τον ελεγχο εισπραξης αγγελιοσημου εχουν καποιοι συνδικαλιστες αυτοι αφηναν το ανεισπρακτο αγγελιοσημο να κατευθυνεται στους εργοδοτες. Ετσι φτασαμε ως εδω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οποιος εχει κοτσια ας ερθει Αριστειδου 10-12, 2ος οροφος, να συνταχθει μαζι μας για να καταλαβει τι ζηταμε. Ξεκαθαρα χωρις κουτοπονηριες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Tριμερής χρηματοδότηση κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ σημαίνει εισφορές γύρω στο 40% για εργοδότες - εργαζόμενους. Όπως πληρώνουν οι κανονικοί εργάτες και οι κανονικοί υπάλληλοι. Άρα, έτσι όπως το λέτε, όλοι μέσα στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠ, με εισφορές ίδιες με όλους τους άλλους «κανονικούς» της εργατικής τάξης, με εγγύηση του κράτους. Γι' αυτό αγωνίζεστε; Για να φάει κατακέφαλα ο κάθε Γιάννης και η κάθε Μαρία της Multimedia π.χ. αύξηση 20% στις μεικτές εισφορές του; Δηλαδή, σε αυτή τη φάση με τις χρεοκοπημένες εκδοτικές και τους εργαζόμενους στα σκατά, να φάνε 20% μείωση αποδοχών; Πολύ επαναστατικό το σχέδιό σας. Το έχετε εξηγήσει αναλυτικά στους συναδέλφους; Οι συνδικαλιστές που έχουν φάει το αγγελιόσημο να πάνε στη φυλακή και να τους γίνουν και μηνύσεις και αγωγές. Απλά είναι τα πράγματα. Τολμήστε, μην τους καλύπτετε. Γιατί μιλώντας γενικά για «συνδικαλιστές», παίρνει η μπάλα και τίμιους αγωνιστές σαν τον Μηλιώνη, τη Χριστοδουλίδου, τον Αγγέλη κ.ά. Και αναφέρω αυτούς, γιατί αυτοί είναι στην πρώτη γραμμή για τη σωτηρία του ΕΔΟΕΑΠ, κι αυτοί πρέπει να σας βοηθήσουν να πάρετε πίσω το αγγελιόσημο που έχει «κλέψει» ο ΕΔΟΕΑΠ από το ΤΑΤΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @ ανώνυμος 11:05 μ.μ. - ... συνοψίζοντας αντιλαμβάνομαι ότι προτείνεις "ανακύκλωση" της υφιστάμενης κατάστασης και αποφυγής του να προσδιοριστείς ως κανονικός εργάτης ή υπάλληλος ... είναι κι αυτό μια άποψη ... αλλά δεν έχει οδηγήσει πουθενά και φυσικά ο εργαζόμενος π.χ. στη Multimedia έχει κάτι μήνες να πληρωθεί, όχι απλώς να έχει μείωση ... όσο για το "τολμήστε, μην τους καλύπτετε", να υποθέσω ότι έχεις σχηματίσει εδραία πεποίθηση περί του αντιθέτου; ... αν έτσι είναι δεν έχεις παρά να μπεις μπροστάρης ... έχεις ανοικτό κάλεσμα ... όσο για τα υπόλοιπα μάλλον δεν έχουν θέση στην κουβέντα ... κανέναν δεν παίρνει καμιά μπάλα ... και οι συνάδελφοι δεν έχουν ανάγκη αυτόκλητων υπερασπιστών ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συμπληρωματικά, Προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: Το χαμηλότερο ποσοστό εισπραξιμότητας αγγελιοσήμου είναι 5,2% το 2013 επί θητείας κας Αντωνοπούλου. Χαμένα περίπου 160.000.000 ευρώ. Να μας ενημερώσετε για την εισπραξιμότητα του αγγελιοσήμου για τα έτη 2014 και 2015 για να έχουμε μια πλήρη εικόνα του σοβαρού έργου που επιτελείτε.
  Ο ισχνός, γράφων, υπογράφων, υποβολέας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ήθελα να 'ξερα πώς στο καλό λογαριάζετε αυτή τη ρημάδα την «εισπραξιμότητα» του αγγελιοσήμου. Γιατί με τα τεκμαρτά της Media Services και χωρίς τις εξαιρέσεις, από την υποχρέωση καταβολής του αγγελιοσήμου, που λογάριαζε ο Μαριός, τα νουμεράκια που βγαίνουν είναι τόσο αξιόπιστα όσο και οι αποδόσεις από τα ομόλογα της Τράπεζας της Ανατολής, που λέει ο Σώρρας. Εγώ ξέρω ότι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ ήταν το ΜΟΝΑΔΙΚΟ Ταμείο που έμεινε πλεονασματικό ΚΑΙ το 2013, όταν τα λουκέτα και οι υπαγωγές στο άρθρο 99 έπεφταν σαν το χαλάζι στα ΜΜΕ, στις διαφημιστικές και στους διαφημιζόμενους, που πληρώνουν εισφορές και αγγελιόσημο.
  Πώς το έκανε αυτό, παίδες, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, έχοντας τη «χαμηλότερη εισπραξιμότητα», στο χειρότερο σημείο της κατάρρευσης των ΜΜΕ; Πυροβολείτε ως και την απλή πρακτική αριθμητική, με αυτά που λέτε... Παρά το PSI, παρά τη μείωση των αποδόσεων των ομολόγων, λόγω κουρέματος, παρά την εκτίναξη της ανεργίας στο 40% για τον κλάδο, το ΕΤΑΠ άντεξε πλεονασματικό, με «μείωση της εισπραξιμότητας»; 1+1 κάνει όσο γουστάρουμε κι ό,τι μας βολεύει; Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί οι απλοί εργαζόμενοι ακούνε συνδικαλιστές και κόβουν λάσπη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ανώνυμος 4:10 μ.μ. - ... ξέρεις τι μου φέρνει στο νου αυτό "το πλεονασματικό ΕΤΑΠ-ΜΜΕ"; ... την αλήστου μνήμης δημιουργική λογιστική του Σημίτη ... για να μην σου πω και τον Γεωργίου της ΕΛΣΤΑΤ ... συνεννοηθήκαμε; ...

   Διαγραφή
  2. Τη ρημάδα την εισπραξιμότητα τη λογαριάζουμε πολύ απλά: στο 1.096.000.000 διαφημιστική δαπάνη, το αγγελιόσημο στο 20% επί της αξίας αυτής, είναι 219,2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα γιατί εισπράχθηκαν μόνο 58 εκ. ευρώ ρώτησε τους "ειδικούς". Περισσότερα στον πίνακα 7.3 στη σελ. 41 της μελέτης.

   Διαγραφή
  3. Κι από αυτά πόσα είναι να παίρνει η ΕΤΗΠΤΑ; Έχετε λογαριάσει; Πού ούτε μια εκδρομή για τους συνταξιούχους δεν οργανώνει πια. Και ο Μυλωνάς τι κάνει; Θα τα διεκδικήσει; Να ζητήσετε έκτακτη γενική συνέλευση, για να τα διεκδικήσουμε. Κι άμα ο Μυλωνάς δεν τολμά, να φύγει και ν' αναλάβει άλλος. Μας κλέβουν τα λεφτά του Σωματείου κι όλοι μαζί κοιμάστε όρθιοι;

   Διαγραφή
  4. Στην περσινή συνέλευση τα είπαμε όλα αυτά αλλά εσείς κοιμάστε όρθιοι. Όσο γιά φέτος, συνέλευση ζητάμε σπό τις αρχές του χρόνου, αλλά κανείς δεν ακούει. Είναι καταγεγραμμένα και στα πρακτικά.

   Διαγραφή
  5. Kαι αφού είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά, χέστηκε η Φατμέ στο Γενί Τζαμί! Μαζέψτε υπογραφές και επιβάλλετε έκτακτη γενική συνέλευση. Εγώ μαζί σας! Αλλά άμα η πλειοψηφία αδιαφορεί και η μειοψηφία το ρίχνει στα πρακτικά, τι να σου κάνει το μέλος, που έρχεται στη συνέλευση και βλέπει τους ίδιους και τους ίδιους να αλληλοκαταγγέλλονται; Μπαφιάζει και τους φτύνει όλους μαζί. Έτσι κι αλλιώς ολομόναχο πρέπει να τα βγάλει πέρα με τα ΕΝΦΙΑ και τα χαράτσια. Θα το στηρίξει κανείς από το Δ.Σ. της ΕΤΗΠΤΑ; Πάρτε απόφαση να βοηθήσετε τα μέλη να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, αρκεί να έρθουν στη συνέλευση, και αμέσως θα δείτε τον κόσμο κοντά στο Σωματείο.

   Διαγραφή
 10. Οταν γραφουμε κατι πρεπει πρωτα να εχουμε διαβασει.Ν.248/1967 το αγγελιοσημο υπολογιζεται επι του συνολου του τιμολογιου για τις εφημεριδες. Ν. 2429/1996 το αγγελιοσημο υπολογιζεται επι του τιμοκαταλογου για τηλεοραση και ραδιοφωνο.Αυτα για να μαθαινετε και να μην γραφετε οτι θελετε γιατι σας διαβαζει και κοσμος που δεν ξερει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τσούζει πολύ ότι έμεινε πλεονασματικό το ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ενώ ο ΕΔΟΕΑΠ χρεοκοπούσε; Και ποιους τσούζει; Τα μέλη της ΕΤΗΠΤΑ; Δεν νομίζω... Έτσι κι αλλιώς οι ΕΤΗΠΤέοι με τον EΦKA και το ΕΤΕΑΠ -αν δεν βρεθεί λύση με νέο πόρο- θα έχουν σχεδόν τις διπλάσιες κρατήσεις απ' ό,τι έχουν τώρα. Γραμμένους τους έχουν όλοι στα σωματεία. Τα κουμάντα τα κάνουν συνταξιούχοι καρεκλοκένταυροι και εισοδηματίες, που το παίζουν μακροχρόνια άνεργοι και ισόβιοι παράγοντες σε ψόφια σωματεία. Ποιος χέστηκε για τους πραγματικούς εργαζόμενους τυπογράφους, γραφίστες, τεχνικούς; Ποιος; Εσύ που θυμήθηκες τη «δημιουργική λογιστική» του Σημίτη, είσαι ο ίδιος που σου φταίει η «χαμηλή εισπραξιμότητα» του αγγελιοσήμου, για την κατάντια του ασφαλιστικού, αλλά δεν έχεις βρει να πεις λέξη για τον Βεγγελάκη Βενιζέλο και το PSI; Γιατί την Κοινωνική Ασφάλιση το «κούρεμα» την κατέστρεψε, λεβέντη μου, αλλά αυτό δεν «θέλεις» να το θυμάσαι. Η καρεκλίτσα σου στο Σωματείο σε καίει και το παραγοντιλίκι μόνο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. @ ανώνυμος 8:23 μ.μ. - δυστυχώς η σκέψη σου έχει αρχίσει να χάνει ειρμό ... αλλά αυτό είναι μάλλον πταίσμα μπρος στο ότι απευθύνεσαι σε λάθος άτομο ... κυριολεκτικά ... έρρωσο ...

   Διαγραφή