Πέμπτη 9 Μαΐου 2013

... "Αδέσμευτος Τύπος", καταγγελία στο ΣΕΠΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Καταγγελία στο ΣΕΠΕ
για την εφημ. "Αδέσμευτος Τύπος"
και για την εταιρεία
"Kouris Media Group ΕΠΕ"

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) την ακόλουθη επιστολή-καταγγελία για τη μη καταβολή του Δώρου Πάσχα στους εργαζόμενους της εφημερίδας «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ», καθώς και στους εργαζόμενους της εταιρείας «KOURIS MEDIA GROUP ΕΠΕ» :

«Προς
το ΣΕΠΕ Καλλιθέας
Κύριοι,

Στην εταιρεία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 218 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εξέδιδε μέχρι πρότινος την εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» και στην οποία οι συντάκτες τελούν σε επίσχεση εργασίας λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών τους από 17.12.2012, καθώς και στην εταιρεία « KOURIS MEDIAGROUP ΕΠΕ», που εδρεύει στον Ταύρο, οδός Δήμητρος αρ. 31, και η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή αυτής Γεώργιο Κουρή του Ανδρέα, κάτοικο ομοίως Ταύρου, οδός Δήμητρος αρ. 31, η οποία εξέδιδε την εφημερίδα «ΑΥΡΙΑΝΗ» και στην οποία οι συντάκτες επίσης τελούν σε επίσχεση εργασίας λόγω της μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών τους από 8.1.2012, δεν έχει καταβληθεί σε κανέναν συνάδελφο το δώρο Πάσχα.
Κατά το χρόνο δε της επίσχεσης εργασίας και καθ’ όλο το χρόνο, που αυτή διαρκεί, ο εργοδότης τελεί εν υπερημερία (άρθρα 648, 325, 353 και 656 ΑΚ). Κατά συνέπεια και επί επισχέσεως και επί υπερημερίας του εργοδότη ο εργαζόμενος έχει αξίωση επί του μισθού σαν να εργαζόταν κανονικά, η δε ασφαλιστική σχέση παραμένει ενεργή (βλ. ad hoc ΤριμΔιοικΠρΘεσ. 3219/2002 ΕΔΚΑ 2003.305 αλλά και ΣτΕ 4449/1995 ΕΔΚΑ 1996.14, ΕφΘεσ. 611/1995 ΔΕΝ 1996.1255).
Στους άνω εργαζόμενους, δεν κατεβλήθη μέχρι και σήμερα, το δώρο εορτών Πάσχα, το οποίο κατά τα ανωτέρω ο εργοδότης όφειλε να καταβάλει.
Επειδή η μη καταβολή του δώρου αποτελεί και ποινικό αδίκημα διωκόμενο κατά την αυτόφωρη διαδικασία κατά Α.Ν. 690/1945, όπως ισχύει σήμερα, καταγγέλλουμε τη μη καταβολή του δώρου Εορτών και ζητάμε τις κατά νόμον ενέργειές σας για την ποινική δίωξη και τιμωρία των εκπροσώπων των άνω εταιρειών.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                                    Ο Πρόεδρος        Η Γενική Γραμματέας»

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου