Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

... ο ΔΟΛ της Alpha !!!

*
zoornalistas
***
*


Τα δάνεια της Αlpha Bank
και τo ενέχυρο του κυρ Σταύρου

Δυο πολύ ενδιαφέρουσες «γνωστοποιήσεις» έκαναν την εμφάνισή τους στις «οικονομικές» σελίδες των «Νέων» την περασμένη Πέμπτη. Εγραφε επί λέξει η πρώτη εξ αυτών:

«Με την από 4/3/2013 σύμβαση συνεστήθη ενέχυρο επί ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (99.170) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε., κυριότητας κ. Σταύρου Π. Ψυχάρη. Ενεχυρούχος είναι η τράπεζα Alpha Bank που χορήγησε δάνειο στις 4/5/2012 στον κ. Σταύρο Ψυχάρη για την εξόφληση υποχρεώσεων από την απόκτηση μετοχών της εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. και αιτία του ενεχύρου η εξασφάλιση των απαιτήσεών της από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση».

Η ΔΕΥΤΕΡΗ «γνωστοποίηση» αφορούσε στην ίδια σύμβαση, και σε ενέχυρο «επί είκοσι δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων δέκα επτά (22.768.717) κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας ΔΟΛ Α.Ε., κυριότητας κ. Σταύρου Π. Ψυχάρη». Μόνο που αυτή τη φορά το μετοχοδάνειο είχε να κάνει με άλλο πράγμα. Καταγράφω: «Ενεχυρούχος είναι η τράπεζα Alpha Bank που χορήγησε δάνειο στις 18/12/2012 στον κ. Σταύρο Ψυχάρη για τη συμμετοχή του στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. και αιτία του ενεχύρου η εξαφάλιση των απαιτήσεών της από την ανωτέρω δανειακή σύμβαση».

ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ κανείς ότι η μετοχή του ΔΟΛ ετιμάτο 0,64 ευρώ στις 18 του περασμένου Δεκεμβρίου και πολλαπλασιάσει το νούμερο αυτό με το ενέχυρο των 22.768.717 μετοχών, το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι 14.571.978,88 ευρώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το ακριβές ποσό του δανείου, αλλά δεν πρέπει να πέφτει και πολύ μακριά. Να υπενθυμίσω επίσης πως όταν προ ετών ο Σταύρος Ψυχάρης απέκτησε το 25 % του ΔΟΛ και έγινε για πρώτη φορά μεγαλομέτοχος, είχε δανειοδοτηθεί από την Alpha Bank με 50.000.000 ευρώ.

---
πηγή: Χρήστος Ξανθάκης (Μέσα και media / Κ.Ε.)
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου