Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016

... διαφημιστική δαπάνη Τράπεζας Πειραιώς - α΄ εξάμηνο 2016 ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Στα 9,9 εκατ. ευρώ
οι διαφημιστικές δαπάνες της Πειραιώς
το α' εξάμηνο του 2016


Πληροφόρηση σε ενοποιημένη βάση για την περίοδο 1/1-30/6/2016 σύμφωνα σύμφωνα με τις διατάξεις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 4374/2016 4374/2016

Ι. Πληρωμές σε ενοποιημένη βάση για την περίοδο 1/1-30/6/2016 λόγω διαφήμισης, προβολής ή προώθησης σε επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4374/2016)


---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου