Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016

... οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η ΕΕ ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
έκανε πάλι το θαύμα του...


Οι διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν συνιστούν δικαίωμα μονιμοποίησης

Επειδή αυτή την περίοδο επανήλθε στην επικαιρότητα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο θα γνωμοδοτήσει για το ζήτημα των ομαδικών απολύσεων, βρήκαμε μια άλλη πρόσφατη απόφαση, που δείχνει ποιον πραγματικά υπηρετεί το Δίκαιο της Ευρωένωσης.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα ισπανικού Δικαστηρίου, το Δικαστήριο της ΕΕ αποφάνθηκε ότι η χρησιμοποίηση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την κάλυψη μόνιμων αναγκών στον τομέα των υπηρεσιών Υγείας, προσκρούει στο δίκαιο της ΕΕ.

Το Δικαστήριο επισημαίνει, ακόμα, ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων συμβάσεων δικαιολογείται μόνο από την ανάγκη κάλυψης προσωρινών αναγκών και υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή συμφωνία - πλαίσιο επιβάλλει στα κράτη - μέλη της ΕΕ να ρυθμίζουν με τη νομοθεσία τους, «προς αποφυγή της καταχρηστικής χρησιμοποιήσεως συμβάσεων ορισμένου χρόνου».

Τέτοιες αποφάσεις, όπως παλιότερα και η οδηγία 70/99, αξιοποιήθηκαν από πολλούς, ανάμεσά τους και ο τότε ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, για να εξωραϊστεί ο αντεργατικός - αντιλαϊκός χαρακτήρας της ΕΕ, με το επιχείρημα ότι προστατεύονται οι εργαζόμενοι από κατάχρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ότι μετά από ορισμένες ανανεώσεις μπορούν να διεκδικήσουν τη μονιμοποίησή τους

Αποδείχτηκε όμως και στην πράξη ότι το μόνο που «προστατεύουν» τέτοιες οδηγίες και αποφάσεις είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου για ένα φτηνότερο και πιο ευέλικτο κράτος, στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας και της ενίσχυσης της κερδοφορίας του. Κι αυτό επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει σαφώς την πρόσληψη με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, για περιπτώσεις που εύκολα βαφτίζονται «έκτακτες» και την αντικατάσταση αυτών των εργαζομένων στη συνέχεια, ώστε να ανακυκλώνεται η ανεργία και το κράτος να γλιτώνει το κόστος της μόνιμης και σταθερής εργασίας με πλήρη δικαιώματα...
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου