Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Οι Αττικές Εκδόσεις και το 2% στον ΕΔΟΕΑΠ

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Τα 200.000 ευρώ εισφορών
που λείπουν από τον ισολογισμό
των Αττικών Εκδόσεων


Ο κίνδυνος προστίμων για την εισηγμένη και τα ερωτήματα

Σωρεία ερωτημάτων προκαλούν τα αναφερόμενα στις οικονομικές καταστάσεις των Αττικών Εκδόσεων για την επιβάρυνση της εταιρίας κατά 110 χιλιάδες ευρώ το 2018 από την εφαρμογή της εισφοράς επί του κύκλου εργασιών για την ασφάλιση όλων των εργαζομένων των ΜΜΕ στον ΕΔΟΕΑΠ. 

Και αυτό διότι από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ο κύκλος εργασιών διαμορφώνεται στα 16,4 εκ ευρώ γεγονός που σημαίνει ότι με δεδομένο ότι η εισφορά ανέρχεται σε 2% επί του κύκλου εργασιών το ποσό με το οποίο θα έπρεπε να επιβαρυνθεί η εταιρία είναι της τάξεως των 330 χιλιάδων ευρώ. 

Με βάση την ανάλυση του κύκλου εργασιών που η ίδια η εταιρία παραθέτει προκύπτει ότι τα έσοδα από κυκλοφορία περιοδικών ήταν 8,7 εκ ευρώ περίπου, από διαφήμιση 3 εκ ευρώ, από πώληση αποθεμάτων 1,7 εκ ευρώ, από παροχή δικαιωμάτων 1,15 εκ ευρώ και από παροχή υπηρεσιών 1,9 εκ ευρώ. 

Με βάση τα στοιχεία αυτά είναι προφανές ότι ακόμα και αν θεωρηθεί ότι δεν αποτελούν δραστηριότητα του κλάδου ΜΜΕ η παροχή υπηρεσιών (πράγμα εντελώς αμφίβολο) προκύπτει ότι η εταιρία δεν συμμορφώθηκε έναντι του νόμου και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο βαρύτατων προστίμων και προσαυξήσεων με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο. 

Είναι δε απορίας άξιον αν υπήρξε έλεγχος από τον ορκωτό για το συγκεκριμένο ζήτημα δεδομένου ότι η Αττικές Εκδόσεις έχουν προσφύγει κατά της θεσμοθέτησης της εισφοράς επί του κύκλου εργασιών 2% στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις οικονομικές καταστάσεις της Αττικές Εκδόσεις προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας μειώθηκε κατά 25,42% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα έσοδα από κυκλοφορία των περιοδικών καθώς και τα διαφημιστικά έσοδα της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση ποσού 5.135,67 χιλ. ευρώ και 692,57 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 

Η μείωση των εσόδων κυκλοφορίας προήλθε κατά κύριο λόγο από μειωμένες πωλήσεις των επιλεκτικών εκδόσεων με DVD τηλεοπτικών σειρών των τηλεοπτικών περιοδικών Τηλεθεατής (Μητρική / Όμιλος) και Τηλέραμα (Όμιλος) ενώ η εταιρία αναφέρει πως η μείωση των εσόδων διαφήμισης σε σχέση με την προηγούμενη χρήση προέρχεται από τα έντυπα μέσα της Μητρικής και του Ομίλου και εν’ μέρει σχετίζεται και με τη διακοπή ή τη μείωση εκδόσεων εντύπων με αρνητικό αποτέλεσμα.
---
Νίκος Καρούτζος/www.bankingnews.gr
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου