Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Πρακτορεία - Συγκρότηση σε σώμα του νέου Δ.Σ.

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Στις 22/04/2019, συνεδρίασε το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, 
συγκροτήθηκε σε σώμα και προέκυψε η εξής νέα σύνθεση:

Πρόεδρος : Παν. Κατάρας
Αντιπρόεδρος : Λεων. Μικές
Γεν. Γραμματέας: Αν. Κανάκης
Ταμίας: Βαγγ. Σούρας
Μέλη:
Ν. Τσουλόπουλος
Μ. Δημητρίου
Γ. Καλαβάνος
Π. Κεφαλάς
Γ. Μπαξεβάνος
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου