Τρίτη 30 Απριλίου 2019

Xρήματα μέσα στο καλοκαίρι για τις εφημερίδες

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Εκλογικό πακέτο
4 εκατ. ευρώ για τον επαρχιακό Τύπο


Με κοινές υπουργικές αποφάσεις θα ξεκινήσει το πρόγραμμα ενίσχυσης του Τύπου, αρχίζοντας από την Περιφέρεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εγγεγραμμένες περιφερειακές εφημερίδες θα ενισχυθούν από φέτος από ένα κονδύλι της τάξης των 4 εκατ. ευρώ. Χρήματα επίσης θα δοθούν και στις πανελλαδικές εφημερίδες μέσα στο καλοκαίρι.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης περιλαμβάνει ένα ετήσιο ποσό της τάξης των 4 εκατ. ευρώ για τις επαρχιακές εφημερίδες, το οποίο θα χορηγείται κάθε έτος για όσα έντυπα έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου. Η χρηματοδότηση θα χορηγείται με βάση τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Το ποσό που θα λαμβάνει κάθε εφημερίδα εξαρτάται από το σύνολο των εντύπων που θα βρίσκονται στο μητρώο. Η απευθείας ενίσχυση γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ, καθώς έκριναν πως δεν περιλαμβάνεται στην έννοια των κρατικών ενισχύσεων.

Δεν ισχύει το ίδιο και για τις πανελλαδικές κυκλοφορίες, αφού απορρίφθηκε η ιδέα για απευθείας χρηματοδότηση, οπότε θα ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση για τη δημιουργία ενός προγράμματος ενίσχυσης, το οποίο θα περάσει από διάφορα στάδια ελέγχων και θα υλοποιηθεί σε έναν χρόνο.

Ως τότε σχεδιάζεται να υπάρξει μια χρηματοδότηση, με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ, με κριτήριο τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, την ύπαρξη ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, της υπεύθυνης δήλωσης πληρωμής του συνόλου του προσωπικού και το ποινικό μητρώο. Η τελική μορφή της χρηματοδότησης θα προέλθει μέσα από διάλογο. Τέλος, υπό επεξεργασία βρίσκεται και ένα δεύτερο σχέδιο ενίσχυσης του Τύπου, που αφορά τη μετάβαση από το χαρτί στην ψηφιακή έκδοση.
---
***
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου