Τρίτη 27 Αυγούστου 2019

Η (κρατική) δημοσιογραφία στα... καλύτερά της

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Από δύο θέσεις δημοσιογράφων
στα γραφεία Τύπου στο «επιτελικό κράτος»


Το κτίριο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Ενημέρωσης
Με τον ν. 4622/2019 για το «επιτελικό κράτος» προσδιορίζονται οι σχέσεις των δημοσιογράφων με τα γραφεία Τύπου των υπουργείων.

Ο νόμος που ψηφίστηκε ορίζει πως «σε κάθε Υπουργείο συνιστάται Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, υπαγόμενο απευθείας στον Υπουργό. Για τη στελέχωση των Γραφείων Επικοινωνίας και Ενημέρωσης συστήνονται σε κάθε Υπουργείο δύο θέσεις δημοσιογράφων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε οι έχοντες διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα ή σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου».

Υπάρχει ο όρος ότι η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του υπουργού που τον προσέλαβε.

Στις θέσεις αυτές μπορεί, με κοινή απόφαση του υπουργού αρμόδιου για θέματα δημόσιας διοίκησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, να αποσπώνται δημοσιογράφοι της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αναπληρωτές υπουργοί δύνανται να διορίζουν έναν μετακλητό συνεργάτη ή έναν δημοσιογράφο στα γραφεία του παρόντος άρθρου.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου