Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

ΕΡΤ, η μεγαλύτερη εταιρεία ΜΜΕ στην Ελλάδα

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Κύκλος εργασιών άνω των 200 εκατ. ευρώ ως το 2023

Η ΕΡΤ μπορεί να παραμείνει ο μεγαλύτερος όμιλος ΜΜΕ στην Ελλάδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Grant Thornton. Τα θετικά οικονομικά στοιχεία της ΕΡΤ ως το 2023, με σημαντική κερδοφορία, προκύπτουν από τη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια αναφορικά με τη μεγάλη μείωση του κόστους λειτουργίας. Ακόμη και η ΚΥΑ του συμψηφισμού μισθών και αποζημιώσεων, που θα επιβαρύνει την ΕΡΤ κατά 65 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από τα ταμειακά της διαθέσιμα.

Βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Grant Thornton, το ανταποδοτικό τέλος παραμένει σταθερό για την περίοδο 2019 – 2023 στα 3 ευρώ, κάθε οικονομική χρήση της εταιρείας θα είναι κερδοφόρα, το μέρισμα προς το Δημόσιο ανέρχεται για το 2019 σε 19 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος των αθλητικών προγραμμάτων θα μειώνεται. Επίσης, δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος μετάβασης στο πρότυπο τηλεοπτικής μετάδοσης DVB-T2.

Για το 2019 προϋπολογίζονται έσοδα 196 εκατ. ευρώ και αυξημένα έξοδα 238 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της εφαρμογής της ΚΥΑ, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 42 εκατ. ευρώ.

Το 2020 προβλέπεται κύκλος εργασιών 196 εκατ. ευρώ και έξοδα 154 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να είναι θετικό κατά 42 εκατ. ευρώ.

Την επόμενη χρονιά ο κύκλος εργασιών εκτιμάται στα 197 εκατ. ευρώ και τα έξοδα στα 176 εκατ. ευρώ, με το ισοζύγιο να είναι θετικό, αλλά να μειώνεται στα 23 εκατ. ευρώ. Το 2022 ο κύκλος εργασιών αυξάνεται σε 201 εκατ. ευρώ και τα έξοδα σε 176 εκατ. ευρώ και το ισοζύγιο στα 25 εκατ. ευρώ. Και, τέλος, για το 2023 η Grant Thornton προβλέπει αυξημένο κύκλο εργασιών στα 204 εκατ. ευρώ και έξοδα στα 176 εκατ. ευρώ, με ισοζύγιο στα 28 εκατ. ευρώ.

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου