Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019

Πόρισμα Grant Thornton για την ΕΡΤ

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ναι στις αλλαγές,
όχι στη συρρίκνωση της ΕΡΤ


Επιβεβλημένες είναι οι αλλαγές στην ΕΡΤ, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι η ανάπτυξη και νέων δραστηριοτήτων, σε αντίθεση με το κυβερνητικό πρόγραμμα για τη συρρίκνωσή της. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την ανάγνωση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου που κατήρτισε η Grant Thornton για λογαριασμό της διοίκησης, ύστερα από την απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης.

Το βασικό σημείο της μελέτης είναι πως δεν προβλέπει τη συρρίκνωση δραστηριοτήτων –με εξαίρεση τη μείωση του αριθμού των περιφερειακών σταθμών από 19 σε 11 κύριους–, αλλά επέκταση και διορθωτικές παρεμβάσεις, μέσω ίδρυσης νέων θυγατρικών για παραγωγή προγράμματος (ΕΡΤ Studios) και για προώθηση νέων τεχνολογιών και έρευνας (ΕΡΤ R&D).

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την απόσπαση της εμπορικής διεύθυνσης από τη Γενική Διεύθυνση Τηλεόρασης και την τοποθέτησή της σε άλλη οργανωτική ομάδα, για να λειτουργεί αυτόνομα, ώστε να εποπτεύει το σύνολο του οργανισμού. Επιπλέον, προβλέπει την επένδυση στην ελληνική μυθοπλασία και την κατάρτιση σταθερού προγράμματος ανά κανάλι, αλλά και την ανάλυση κόστους/αποτελέσματος, για να προσδιοριστεί ποιες εργασίες θα γίνονται με εξωτερική ανάθεση (π.χ., όσον αφορά το πρόγραμμα).

Στα εργασιακά προτείνει τη θέσπιση διαδικασίας διαδοχής προσωπικού, εντοπισμού των κενών στο εσωτερικό του οργανισμού αλλά και κανόνων που θα οδηγούν στη λήξη απασχόλησης των εργαζομένων, όταν συντρέχουν οι νομικές και θεσμικές απαιτήσεις. Και, τέλος, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού.

Προτείνεται ακόμη η υλοποίηση σχεδίου για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της ΕΡΤ και την ανάδειξη Μουσείου στο κτίριο της Μουρούζη, όπως και η εκπόνηση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της ΕΡΤ, αλλά και η μελέτη για τη δυνατότητα μεταφοράς της ακίνητης περιουσίας και του μηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΡΤ που δεν μεταβιβάστηκαν με το λουκέτο του 2013. Όσον αφορά την ΕΡΤ3, προτείνεται η μεταφορά της σε νέο κτίριο.
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου