Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013

... διάδοχες επιχειρήσεις: δεν πληρώνω - δεν πληρώνω ...


*
Τζώρτζης Ρούσσος
("ΕφΣυν")
***
*
Η παγίδα της διαδοχής στις επιχειρήσεις

Όλο και περισσότεροι εργοδότες, για να αποφύγουν τις οφειλές προς τους εργαζόμενους, καταφεύγουν στο κόλπο της μεταβίβασης των εταιρειών τους. Ο νέος εργοδότης όμως οφείλει, σύμφωνα με ελληνικές και ευρωπαϊκές δικαστικές αποφάσεις, να πληρώσει τα σπασμένα του παλαιού εργοδότη
.
Αποτελεί τη νέα μόδα στην εποχή των Μνημονίων… Πολλοί εργοδότες θεωρώντας βαρίδια τις οφειλές τους προς τους εργαζόμενους και προκειμένου να απαλλαγούν από αυτές σκαρφίζονται μεταβιβάσεις επιχειρήσεων και εταιρειών, ενοικιάσεις παραγωγικών κομματιών μηχανημάτων αλλά και παρένθετα πρόσωπα, όπως και κάθε λογής τέτοιους τρόπους, προκειμένου να «διώξουν» δήθεν από πάνω τους την επικερδή δραστηριότητά τους και να μην πληρώσουν όσα οι εργαζόμενοι δούλεψαν και δικαιούνται.

Πρόκειται για μια απολύτως καταδικαστέα πρακτική, για την οποία όμως τελικά αυτό που επιτυγχάνεται είναι να χρωστούν όλες τις εργατικές υποχρεώσεις όχι μόνο ο παλαιός εργοδότης αλλά και ο νέος που αποδέχεται αυτό το βρώμικο παιχνίδι εις βάρος των εργαζομένων.

Αρκεί να συνιστά διαδοχή

Οπως λοιπόν έχει κριθεί από τα ελληνικά δικαστήρια (υπάρχει πληθώρα τέτοιων αποφάσεων που σημαίνει στην πράξη ότι πρόκειται για πάγια νομολογία) αρκεί η με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιανδήποτε μορφή διαδοχή, εναλλαγή ή υποκατάσταση στο πρόσωπο του εργοδότη -μεταφορική (εκούσια ή αναγκαστική) διαδοχή-, κατ” εφαρμογή νομικής διατάξεως ή με δικαιοπραξία (είτε μονομερή είτε σύμβαση, το κύρος της οποίας δεν ασκεί καμιά επιρροή), πώληση, μίσθωση, με μια ή περισσότερες πράξεις (π.χ. αλλεπάλληλες μισθώσεις), απ” ευθείας ή διά παρένθετων προσώπων, διά κληρονομικής διαδοχής, συγχώνευση ή άλλος μετασχηματισμός ή μετατροπή εταιρειών, συνέχιση εταιρείας ή κοινοπραξίας υπό ενός των εταίρων ή κοινοπρακτούντων μετά τη διάλυσή της ή την αποχώρηση όλων των άλλων, επίταξη, πτώχευση, αναγκαστική εκτέλεση, πλειστηριασμός κ.τ.λ. για να υποκατασταθεί ο νέος εργοδότης στις οφειλές προς τους εργαζομένους του παλαιού.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νέος εργοδότης οφείλει να πληρώσει τα σπασμένα (πάντα σε σχέση με τις εργατικές διεκδικήσεις) του παλαιού εργοδότη!

Αρωγός του εργαζομένου καθίσταται και η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οπως έχει κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (και μάλιστα σε πολλές του αποφάσεις) το αποφασιστικό κριτήριο για να διαπιστωθεί η ύπαρξη μεταβιβάσεως (και άρα η διαδοχή) είναι αν η εν λόγω μονάδα διατηρεί την οικονομική ταυτότητά της, πράγμα που προκύπτει ιδίως από το γεγονός ότι η εκμετάλλευσή της πράγματι συνεχίζεται ή αρχίζει εκ νέου.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου