Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017

Έρευνα για νόθευση ανταγωνισμού στην διανομή Τύπου

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Λειτουργεί ο ανταγωνισμός
με μια επιχείρηση διανομής Τύπου;


Στις 9 Ιανουαρίου του 2018 θα συνεδριάσει η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), προκειμένου να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν... συντρέχει παράβαση άρθρων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά διανομής Τύπου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ε.Α., η αυτεπάγγελτη έρευνα της Υπηρεσίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά ξεκίνησε έπειτα από τηλεφωνήματα από λιανοπωλητές περιπτερούχους στην Επιτροπή, με τα οποία καταγγέλλονταν οι εφημεριδοπώλες/υποδιανομείς Τύπου για μη προμήθεια Τύπου, χωρίς τη συνδρομή εύλογων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Οι παραπάνω αιτιάσεις, σε συνδυασμό με τη δομή της αγοράς διανομής Τύπου, καθώς και την εφαρμογή του Ν. 3919/2011 για την απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων, οδήγησαν στη διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας της αλυσίδας διανομής τύπου, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 (ή/και των άρθρων 1 και 2 του Ν.703/1977), όπως ισχύει, και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στην αγορά διανομής Τύπου.

Η ανακοίνωση της επιτροπής αναφέρει επίσης τα παρακάτω:

► Η έρευνα επικεντρώθηκε στη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην διανομή τύπου, στο επίπεδο της κεντρικής διανομής ή/και στις καθέτως συνδεόμενες με αυτήν δραστηριότητες της πρακτόρευσης διανομής τύπου και της διανομής στα τελικά σημεία πώλησης.

► Σύμφωνα με την Εισήγηση, οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές που εντοπίσθηκαν εντάσσονται, λόγω της ταυτότητας του σκοπού και των στενά συνδεδεμένων συνεργειών τους, σε σειρά προσπαθειών των επιχειρήσεων της αγοράς με σκοπό τον από κοινού σχεδιασμό της λειτουργίας όλης της αγοράς διανομής τύπου.

► Ως εκ τούτου, εκτιμήθηκε ότι εν λόγω πρακτικές συνιστούν σειρά ενεργειών, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα συνολικό σχέδιο νόθευσης του ανταγωνισμού, κατά παράβαση των άρθρων 1 του Ν.3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ, η οποία περιελάμβανε, αντι-ανταγωνιστική σύμπραξη με αντικείμενο κοινή πολιτική και συμφωνία σχετικά με τον καθορισμό τιμών, τον περιορισμό διάθεσης, την άμεσα συνδεόμενη με τις ανωτέρω πρακτικές ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών και την κατανομή πελατείας.

► Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Σημειώνεται ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα, οι υπουργοί Δημήτρης Παπαδημητρίου (Οικονομίας και Ανάπτυξης) και Νίκος Παππάς (Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης), με κοινή επιστολή τους, ζήτησαν γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το κατά πόσον ο ανταγωνισμός στην ελληνική αγορά διανομής Τύπου μπορεί να λειτουργήσει ικανοποιητικά σε περίπτωση δραστηριοποίησης μονάχα μιας επιχείρησης...
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου