Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2015

... Αγγελιόσημο, η ανείσπρακτη οιονεί εργοδοτική εισφορά ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Σχόλιο "Α" : ... και όποιος συνδικαλιστής ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε την "εισπρακτική πορεία" του Αγγελιόσημου, σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον, συνένοχος μοιάζει ... σε ό,τι μας αφορά, η τελευταία αίτηση - προς το ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ - των συμβούλων της "Ανασυγκρότησης" στο ΔΣ της ΕΤΗΠΤΑ, για "διενέργεια οικονομικού ελέγχου για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος εισφοροδιαφυγής του αγγελιόσημου", έχει κατατεθεί από τις 4 Μαρτίου του 2015 και ακόμη περιμένουμε απάντηση ... εμείς, όμως, πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε ... θα μάθουμε και θα κάνουμε γνωστά "ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις" ...

Ποσοστό είσπραξης Αγγελιοσήμου
(σε σχέση με τη δαπάνη Διαφήμισης)

                                Σύνολο              Αγγελιόσημο              % Είσπραξη 
                                Διαφήμισης                                         Αγγελιοσήμου
                                             
                                2005 (2.181)             131                             6,0%
                                2006 (2.368)             138                             5,8% 
                                2007 (2.674)             164                             6,1%
                                2008 (2.593)             178                             6,9%
                                2009 (2.271)             144                             6,3%
                                2010 (1.863)             121                             6,5%
                                2011 (1.517)               86                             5,7%  
                                2012 (1.061)               66                             6,2%
                                2013 (1.096)               58                             5,2%

Παρατηρήσεις:
  • το Αγγελιόσημο εισπράττεται επί της αξίας της διαφήμισης, με ένα μέσο όρο περίπου στο 20% επί της αξίας αυτής.
  • διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική απόκλιση από το ποσοστό αυτό, καθώς σε κανένα από τα έτη, η είσπραξη δεν έχει ξεπεράσει το 6,9%, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην είσπραξη του πόρου...

---
πηγή: Οικονομική Μελέτη - Prudential Actuarial Solutions (Β. Μαργιός & Συνεργάτες ΕΠΕ), 18/8/2014
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου