Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

... ΠΑΜΕ Τύπου & ΜΜΕ: Συγκροτείστε Προεδρείο στην ΕΣΗΕΑ !..

*
ΠΑΜΕ
Τύπου & ΜΜΕ
***
*

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ... ΑΣΚΟΠΑ;

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Είναι προφανής και πιεστική η ανάγκη για τη συγκρότηση Προεδρείου στην ΕΣΗΕΑ, τόσο γιατί διευκολύνει την τυπική λειτουργία της Ενωσης, όσο και για την ικανοποίηση της ανάγκης των άνεργων δημοσιογράφων να λαμβάνουν τα επιδόματά τους.

Η «Δημοσιογραφική Συνεργασία» στήριξε από θέση αρχής την πρόταση για αντιπροσωπευτικό - αναλογικό προεδρείο, προτείνοντας και το σχέδιο συγκρότησης και τις δυνάμεις που, βάσει του συσχετισμού που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, εμπλέκονται.

Επισήμανε, επίσης, τη δυνατότητα συγκρότησης προγραμματικού προεδρείου από παρατάξεις που έχουν εκφρασμένες συγκλίσεις και δηλώνουν με ανακοινώσεις τους ότι είναι διατεθειμένες να το συγκροτήσουν.

Μια τελευταία επισήμανση: Η ιστορία, και στο συνδικαλιστικό κίνημα, πολλές φορές έχει αποδείξει ότι τα πραγματικά προβλήματα αντιμετωπίζονται όχι με συσχετισμούς και συμφωνίες κορυφών, αλλά με την ενιαία μαχητική δράση των εργαζομένων με κατεύθυνση τη ρήξη με τους αίτιους και την ανατροπή των αιτιών που τα δημιουργούν.

Αυτό το στόχο υπηρετούν και θα υπηρετούν με συνέπεια οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στη «Δημοσιογραφική Συνεργασία» και το ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ, με όλες τις δυνάμεις τους.

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου