Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

... η ΝΕΡΙΤ του εκάστοτε προέδρου της !..

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Ο πρόεδρος της εταιρείας θα …αναθέτει
τηλεοπτικό πρόγραμμα σε κοινοπραξίες!

Ενόσω συνεχιζόταν η δημόσια διαβούλευση για τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ, η κυβέρνηση περνούσε σχεδόν στα κρυφά, νέες ρυθμίσεις για τη λειτουργία του νέου φορέα.

Ο νέος νόμος 4203/2013 με τις «ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» περιλαμβάνει το άρθρο 24 που υπογράφει ο υπουργός Επικρατείας Δ. Σταμάτης. Το εν λόγω άρθρο καταργεί τις διατάξεις του νόμου ίδρυσης της ΝΕΡΙΤ (νόμος 4173/2013) για να εγκαθιδρύσει την αδιαφάνεια και τον απευθείας έλεγχο στην εταιρεία αλλά και να νομιμοποιήσει το «ξεπούλημα» του τηλεοπτικού προγράμματος.

Κάθε παράγραφος του άρθρου 24 κρύβει και έναν «σκελετό» για την κυβέρνηση. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ορίζεται ως απόλυτος άρχοντας της ΝΕΡΙΤ χωρίς κανένα έλεγχο από τις υπηρεσίες στις αναθέσεις προγράμματος σε φυσικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες φυσικών προσώπων. Υποτίθεται πως η ΕΡΤ έκλεισε ως άντρο της διαφθοράς και τώρα θεσμοθετείται το περιβάλλον των ανεξέλεγκτων αποφάσεων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται πως «επιτρέπεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΝΕΡΙΤ-Α.Ε., η ανάθεση έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε φυσικό πρόσωπο ή κοινοπραξία φυσικών προσώπων, για την παραγωγή ή την επεξεργασία ή την παρουσίαση συγκεκριμένου ραδιοτηλεοπτικού ή διαδικτυακού προϊόντος, εφόσον το πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται η σύμβαση είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης κάθε ειδικότητας, ή τεχνικός ή επιστήμονας υψηλής εξειδίκευσης».

Σε αυτές τις συμβάσεις όπως ρητά ορίζει ο νόμος δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί προσλήψεων από το ΑΣΕΠ! Με άλλα λόγια ο πρόεδρος της ΝΕΡΙΤ θα μπορεί να καθορίζει το ποιοι θα προσληφθούν, για πόσο καθώς και να αναθέτει απευθείας (χωρίς έγκριση από επιτροπές, κ.λ.π.) εκπομπές και πρόγραμμα. Προωθείται δε η σύσταση Κοινοπραξιών Εργαζομένων Συμβασιούχων, οι οποίες ανάλογα των σχέσεων που θα έχουν με τη διοίκηση της ΝΕΡΙΤ, θα κερδίζουν τις συμβάσεις έργου…
---
πηγή: Τυπολογίες
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου