Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013

... νέο Δ.Σ. στην Ε.Π.Π.Η.Τ. ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Ένωση Προσωπικού Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την Ε.Π.Π.Η.Τ.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

Στις 15 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, 
συνήλθε στο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 9 Νοεμβρίου 2010, μετά από πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, όπου διενεργήθηκε η πρώτη Συνεδρίαση του νέου διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερησίας Διάταξης:

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»

Παρόντες στην πρώτη συνεδρίαση οι: Μαΐδης Χρήστος, Σαμαρά Μάρθα, Παυλίδης Ιωάννης, Μανωλόπουλος Χρήστος, Τρίμη Έπη, Σπανόπουλος Ιωάννης.

Μετά από μυστική ψηφοφορία, προέκυψε το παρακάτω αποτέλεσμα:

Για τη θέση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Μαΐδης Χρήστος : ψήφοι 6
Για τη θέση του ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. Τρίμη Έπη : ψήφοι 6
Για τη θέση του ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. Σαμαρά Μάρθα : ψήφοι 6
Για τη θέση του ΤΑΜΙΑ κ. Μανωλόπουλος Χρήστος : ψήφοι 6
Για τη θέση του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ κ. Σπανόπουλος Ιωάννης : ψήφοι 6

Αφού ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία εκλέγονται:

Πρόεδρος : Μαΐδης Χρήστος
Αντιπρόεδρος : Τρίμη Έπη
Γεν. Γραμματέας : Σαμαρά Μάρθα
Ταμίας : Μανωλόπουλος Χρήστος
Υπεύθυνος Τύπου : Σπανόπουλος Ιωάννης
Αναπλ. Γ. Γραμματέας : Μαράντος Χρήστος
Αναπλ. Ταμίας : Παυλίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου