Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

... νέα δικαίωση για άρνηση ατομικής σύμβασης ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Δικαίωση για άλλους δύο τεχνικούς της ΕΤΕΡ

Απελύθησαν επειδή δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση και τώρα επιστρέφουν στην εργασία τους στον ραδιοσταθμό ALPHA 98,9

Νέα δικαστική απόφαση δικαιώνει άλλους δύο τεχνικούς, μέλη της Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (ΕΤΕΡ) που απελύθησαν επειδή δεν υπέγραψαν ατομική σύμβαση και τώρα επιστρέφουν στην εργασία τους στον ραδιοσταθμό ALPHA 98,9.

Πρόκειται για την έκτη καταδικαστική απόφαση για την εργοδοσία, αναφορικά με απολύσεις εργαζομένων που δεν υπέγραψαν ατομικές συμβάσεις.

Συγκεκριμένα με την απόφαση το δικαστήριο «δέχεται» «την αγωγή» των τεχνικών «αναγνωρίζει ότι.. η από 25-9-2012 γενόμενη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας των εναγόντων εκ μέρους της εναγομένης είναι άκυρη» και «υποχρεώνει την εναγομένη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων» (τεχνικοί μέλη της ΕΤΕΡ) «με τους ίδιους όρους και συνθήκες εργασίας ως και προ της ως άνω καταγγελίας, επ’ απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) 300 ευρώ, για έκαστο των εναγόντων, κάθε ημέρα άρνησής της να τον απασχολεί.»

«Υποχρεώνει την εναγόμενη» (ραδιοσταθμός Alpha 98,9) «να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα» (τεχνικός μέλος της ΕΤΕΡ) «το ποσό των έντεκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (11.371,35) και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των οκτώ χιλιάδων εκατόν τριάντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (8.134,50) με τον νόμιμο τόκο σε αμφότερες τις περιπτώσεις από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλι κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, όπως ειδικότερα ορίζεται στο σκεπτικό της παρούσας.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις καταψηφιστικές της διατάξεις.
Καταδικάζει την εναγομένη στην δικαστική δαπάνη των εναγόντων, την οποία ορίζει στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ.»
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου