Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

... media - ζημιές, ζημιές, ζημιές ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Χάλια μαύρα και ζημιές στο κόκκινο!


Γίνεται και πιο μαύρα τα πράγματα στα media. Οι κατ΄ όνομα πλέον εισηγμένες επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες και με μειωμένο τζίρο, εξαιτίας της καταβαράθρωσης της διαφήμισης και της μειωμένης κατανάλωσης. Τα ΜΜΕ που υποστηρίζουν με φανατισμό το Μνημόνιο, έχουν υποστεί δραματικές συνέπειες από την εφαρμογή του και αν και έχουν περάσει στο κόκκινο, ένα “αόρατο χέρι” τα διατηρεί στη ζωή. Για 3 εταιρείες, το ΔΟΛ, τον Πήγασο και τον Τηλέτυπο οι ορκωτοί ελεγκτές επισημαίνουν το κίνδυνο για τη διατήρηση της λειτουργίας τους επισημαίνοντας όμως πως λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα Το “Π” παρουσιάζει τα αναλυτικά στοιχεία για τις μεγαλύτερες εταιρείες ΜΜΕ, με βάση τα στοιχεία του τελευταίου εξαμήνου.

Ψάχνει 10 εκατ. ευρώ ο ΔΟΛ

Χρειάζεται 10 εκατ. ευρώ ο ΔΟΛ για να συνεχίσει να …υπάρχει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης με βάση τον βαθμιαίο περιορισμό των λειτουργικών ζημιών που συνεχίζει να παρατηρείται και την τάση σταθεροποίησης του επιπέδου των πωλήσεων, εκτιμάται ότι το ύψος του κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται να αντληθεί θα είναι μικρότερο της αρχικής εκτίμησης του έτους, υπολογίζεται να κυμανθεί στο ύψος των 10 εκατ. ευρώ”. Το ποσό αυτό “ αναμένεται να προέλθει από την καλύτερη διαχείριση των υποχρεώσεων του Ομίλου προς τους πιστωτές σε συνδυασμό με νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας με καταβολή μετρητών εντός του τρέχοντος έτους”.

Όμιλοι …ζημιών!

Σε επίπεδο ομίλων, ο ΔΟΛ έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών με 65 εκατ. ευρώ και ακολουθούν ο Πήγασος με 57 εκατ. ευρώ και ο Τηλέτυπος με 56 εκατ. ευρώ. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της “Καθημερινής” ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ και των Αττικών εκδόσεων σε 43 εκατ. ευρώ. Οι όμιλοι που έχουν απομείνει είναι ζημιογόνοι. Τα 21 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προ φόρων ζημίες του ΔΟΛ, όπως και του Πηγάσου, στα 17 εκατ. ευρώ για το Mega, στα 13 εκατ. ευρώ για την Καθημερινή και τις μικρότερες, μόλις 444 χιλ. ευρώ τις έχει ο όμιλος των Αττικών Εκδόσεων.

Ζημίες ως 17 εκατ. ευρώ

Ζημιογόνες είναι και οι μητρικές εταιρείες. Ο ΔΟΛ έχει ζημίες προ φόρων ύψους 7 εκατ. ευρώ, το Mega ζημίες προ φορων 17 εκατ. ευρώ Στην περίπτωση της Καθημερινής και του Πηγάσου έχει προηγηθεί η απόσχιση του κλάδου των εκδόσεων δηλαδή της μεταφοράς εφημερίδων και περιοδικών από τη μητρική εταιρεία σε θυγατρικές. Παρά την κίνηση αυτή ο Πήγασος έχει ζημίες 12 εκατ. ευρώ και η Καθημερινή ζημίες 3,5 εκατ. ευρώ. Με ζημίες ύψους 2 εκατ. ευρώ προ φόρων η Ναυτεμπορική και μικρότερες ζημίες για τις Αττικές εκδόσεις στα 411 χιλ. ευρώ. Ο Τηλέτυπος έχει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών με 56 εκατ. ευρώ κι ακολουθούν ο ΔΟΛ με 43 εκατ. ευρώ, οι Αττικές με 22 εκατ. ευρώ, η Καθημερινή με 14 εκατ. ευρώ. H αύξηση που εμφανίζει κατά 6,45 εκατ. ευρώ (16%) σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο οφείλεται σε δραστηριότητες εκτός ΜΜΕ στη ναύλωση των δύο νέων πλοίων του Ομίλου του Νήσος <<Πάρος>> και του Νήσος <<Δήλος>>. Η Ναυτεμπορική εμφάνισε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 3 εκατ. ευρώ, στα 5 εκατ. ευρώ ενώ στην τελευταία θέση είναι ο Πήγασος, με περίπου 700 χιλ. ευρώ.
---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου