Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013

... υπερχρεωμένα ΜΜΕ ...


*
Ανασυγκρότηση
***
*

Υποχρεώσεις 818 εκατ. ευρώ
και δάνεια 579 εκατ. ευρώ
για τις εισηγμένες ΜΜΕ!

Σε εφιαλτικά επίπεδα παραμένουν οι υποχρεώσεις των ομίλων. Το συνολικό τους ύψος ανέρχεται σε 818.476.548 και ο συνολικό δανεισμός σε 579.481.751 ευρώ!

Τον υψηλότερο δανεισμό έχει ο όμιλος του Πήγασου ο οποιος οφείλει 182 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο όμιλος του Τήλετυπου με 139 εκατ. ευρώ και ο όμιλος ΔΟΛ με 139 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου Πηγάσου ανέρχονται σε 223 εκατ. ευρώ, και τα ίδια κεφάλαια σε 172 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος ΔΟΛ διαθέτει πλέον αρνητικά ίδια κεφάλαια κατά 71 εκατ. ευρώ!

Έφεραν 13 εκατ. ευρώ τα 2 πλοία στην “Καθημερινή”

Η “Καθημερινή” στον κλάδο των εκδόσεων - εκτυπώσεων ο κύκλος εργασιών παρουσιάζει μείωση κατά περίπου 10% διαμορφωμένος στα 32,97 εκατ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο έναντι 36,66 την αντίστοιχη περυσινή. Η εκδοτική εταιρεία στο εννεάμηνο του 2013 εμφανίζει μείωση των εσόδων από πωλήσεις εφημερίδων, περιοδικών περιπτέρου και προσφορών κατά 3,06 εκατ. ευρώ (-13,78%), μείωση των εσόδων διαφήμισης εφημερίδων, περιοδικών περιπτέρου και Διαδικτύου κατά -1,04 εκατ. ευρώ (-10,51%) έναντι του αντίστοιχου εννεάμηνου του 2012. Αυξημένες ήταν οι πωλήσεις προς τρίτους της εκτυπωτικής μονάδας που ανήλθαν σε 4,79 εκατ. ευρώ(7,01%) Τα έσοδα από την ναύλωση των πλοίων ανήλθαν σε 13,31 εκατ. ευρώ, έναντι 3,13 εκατ. ευρώ το 9μηνο του 2013.

Καταβολή ομολογιακών δανείων στο τέλος του μήνα από το ΔΟΛ

Δύο ομολογιακά δάνεια καλύτερα να αποπληρώσει στο τέλος του έτους. Το ένα προέρχεται από σύμβαση της μητρικής εταιρείας, και το δεύτερο από τη θυγατρική “Ελληνικά Γράμματα”. Το μεγάλο δάνειο είναι ένα κοινό ομολογιακό ύψους 14.000.000 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε στις 30.11.2009 κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 6,00%) και θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στο τέλος του χρόνου. Το δεύτερο κοινό ομολογιακό δάνειο της υπό εκκαθάριση εταιρείας “Ελληνικά Γράμματα, ύψους 10.000.000 ευρώ το οποίο εκδόθηκε στις 14.12.2007 κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 6,00%) και διάρκειας 10 ετών με περίοδο χάριτος 2 ετών, με προοπτική εξόφλησης το 2017. Έχει εξοφληθεί το 50% του ομολογιακού δανείου και το υπόλοιπο ποσό των 2.660.000,00 ευρώ και θα εξοφληθεί πλήρως έως την 31.12.2013. Ο ΔΟΛ έχει ακόμη υπογράψει στις 18.07.2011 σύμβαση μακροπροθέσμου δανείου με την τράπεζα F.B.Bank ύψους 8.000.000 ευρώ το υπόλοιπο του οποίου την 30.09.2013 ανέρχεται σε 4.142.449,47 και το οποίο θα αποπληρωθεί την 20.07.2018. Από την απορρόφηση της 100% θυγατρικής εταιρείας Μιχαλακοπούλου, μεταφέρθηκαν στη μητρική ανέλαβε δύο μακροπρόθεσμα δάνεια της απορροφηθείσας. Το πρώτο δάνειο αφορά ποσό αρχικού ύψους 3.000.000 ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor πλέον περιθωρίου 2,50%) και διάρκειας 5 ετών και προβλέπεται να εξοφληθεί πλήρως μέχρι την 31.01.2015. Το δεύτερο μακροπρόθεσμο δάνειο αφορά ποσό 4.400.000 δεκαετούs διάρκειαs με λήξη την 28.11.2019. Υπάρχει, τέλος, και ένα μακροπρόθεσμο δάνειο της θυγατρικής εταιρείας ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ύψους 4.300.000,00 το οποίο λήγει την 31.12.2014. Την 30.09.2013 το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου ανέρχεται στο ποσό των 3.008.234 ευρώ.
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου