Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Η Βασιλική Θάνου απαντά στα «Παραπολιτικά»

*
Ανασυγκρότηση
***
*

«Μάλλον βασιστήκατε
σε κακοήθεις συκοφαντίες»...


Την αντίδραση της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλικής Θάνου, προκάλεσαν τα σχόλια που φιλοξενήθηκαν στην στήλη «Πολιτικός Καφές» του Γιάννη Κουρτάκη, αναφορικά με θέμα «ασυμβίβαστου» για την αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Άννα Νάκου.

«Θα έλεγα, ότι μάλλον βασισθήκατε σε κακοήθεις συκοφαντίες ορισμένων προσώπων, οι οποίοι, για προφανείς λόγους, προσπαθούν να δυσφημήσουν την Αρχή Ανταγωνισμού», αναφέρει μεταξύ άλλων στην απάντησή της η κυρία Θάνου και προσθέτει:

«Τα περί δήθεν επηρεασμού της Επιτροπής ή περί στενών σχέσεων αυτής με άλλους εκδότες είναι παντελώς ανακριβή.»

Όλη η απάντηση της προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

«Απαντητική Επιστολή της Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μετά την επιμονή σας να δημοσιεύετε σε δύο συνεχόμενα φύλλα του ειδικού ένθετου secret της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (13.7 και 6.7.2019) δημοσίευμα, περί «ασυμβίβαστου» της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Άννας Νάκου, καθώς και περί άλλων, απολύτως ανακριβών και άκρως δυσφημιστικών για την αρχή Ανταγωνισμού, θα πρέπει να σας επισημάνω τα εξής: 1) H Αντιπρόεδρος Άννα Νάκου έχει διοριστεί από το έτος 2011 στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό (στη Νομική Υπηρεσία) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και από το έτος 2015 μέχρι το έτος 2017 αποσπάσθηκε ως Νομική Σύμβουλος, στο γραφείο του Υπουργού Νίκου Παππά. Σημειωτέον ότι και αρκετοί άλλοι υπάλληλοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού (αλλά και ικανός αριθμός υπαλλήλων από όλες τις υπηρεσίες, όπως είναι κοινώς γνωστό) μετακινούνται με αποσπάσεις, στα Γραφεία Υπουργών και Βουλευτών όλων των κομμάτων και ορισμένοι εκ των υπαλλήλων της Επιτροπής Ανταγωνισμού εξακολουθούν να παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα χωρίς να δημιουργηθεί θέμα.

Η κα. Νάκου υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από τον Απρίλιο του 2017. Έκτοτε και μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στη λήψη των αποφάσεων σε όλες τις υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες που αφορούσαν σε Μέσα Ενημέρωσης και ειδικότερα:

α) στην υπόθεση της παράβασης των κανόνων του Ανταγωνισμού από τα Πρακτορεία Διανομής Τύπου ΑΡΓΟΣ ΑΕ και ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ (υπ’ αριθμ 669/2018 Απόφαση Διευθέτησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
β) στην υπόθεση έγκρισης της συγκέντρωσης της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) ΑΕ από την εταιρεία ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΑΕ (υπ’ αριθμ. 659/2018 απόφαση),
γ) στην υπόθεση παραβάσεων σχετικών με τη συγκέντρωση από την εταιρεία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD επί της Ραδιοτηλεοπτικής EPSILON TV και επί των σημάτων της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ (εφημερίδες ΕΘΝΟΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ) υπ’αριθμ. 655/2018 απόφασης,
δ) στην υπόθεση της έγκρισης της γνωστοποίησης κοινού ελέγχου επί των εταιρειών ALPHAΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ & ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΕ από τις εταιρείες ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ–ALPHA MEDIA & Δημήτρη Κοντομηνά (υπ’ αριθμ. 679/2019 απόφαση),
ε) στην υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων κατά της εταιρείας ΑΡΓΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτόρευσης και Διαχείρισης και Μεταφορών. Ουδέποτε, μέχρι σήμερα τέθηκε οποιοδήποτε θέμα «ασυμβίβαστου» της Αντιπροέδρου ούτε καν αίτημα περί εξαιρέσεως αυτής από οιονδήποτε ούτε και από εσάς, ο οποίος είχατε προς τούτο νόμιμο δικαίωμα, ως μέτοχος της ελεγχόμενης εταιρείας ΑΡΓΟΣ ΑΕ.
Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ ότι, το γεγονός ότι, σε αρκετά προγενέστερο χρόνο, η Αντιπρόεδρος ήταν σύμβουλος του Υπουργού Νίκου Παππά, δεν θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία της ή την αμεροληψία της.

Τα περί δήθεν επηρεασμού της Επιτροπής ή περί στενών σχέσεων αυτής με άλλους εκδότες είναι παντελώς ανακριβή. Πληροφοριακά αναφέρω ότι, επί της θητείας μου, (όπως, άλλωστε, συμβαίνει και στις λοιπές Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού, όπως και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού) η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανταποκρίνεται θεσμικά, στο αίτημα για συνάντηση ή ακρόαση από οποιονδήποτε καταγγέλλοντα ή καταγγελλόμενο και στη συνέχεια, ερευνά με προσοχή, όσα τίθενται υπόψη της. Θα έλεγα, ότι μάλλον βασισθήκατε σε κακοήθεις συκοφαντίες ορισμένων προσώπων, οι οποίοι, για προφανείς λόγους, προσπαθούν να δυσφημήσουν την Αρχή Ανταγωνισμού.

Είμαι αποφασισμένη να διαφυλάξω απόλυτα το κύρος και την αξιοπιστία της Αρχής Ανταγωνισμού, τιμώντας τη θέση, η οποία μου ανατέθηκε, όπως έπραξα και κατά τη διάρκεια της μακράς θητείας μου, στο Δικαστικό Σώμα.

Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμίσω, ότι, τόσον η ίδια προσωπικά, όσο και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουμε πλήρη συναίσθηση του υπηρεσιακού μας καθήκοντος και των υποχρεώσεων μας περί αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Δεν έχουμε, βεβαίως, την πρόθεση, να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση ή αντιδικία με οποιονδήποτε εκ των μερών, που ευρίσκονται υπό έρευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν είναι, όμως, δυνατόν, να αφήνουμε αναπάντητα τα ανακριβή σχόλια, σε βάρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Παρακαλώ να δημοσιευθεί η παρούσα, στο αμέσως επόμενο φύλλο της εφημερίδας σας.»
---
media.gr
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου