Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2012

... ΕΔΟΕΑΠ : αγωγή κατά Δημοσίου για 71 εκ. ευρώ ...

*
Τυπολογίες
***
*

Ο ΕΔΟΕΑΠ με αγωγή
ζητάει πίσω 71 εκατ. ευρώ


Αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε ο ΕΔΟΕΑΠ (Eνιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης) για το θέμα των Αποθεματικών του.

Το Δ.Σ. του Ταμείου Περίθαλψης των Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στα ΜΜΕ με την αγωγή του ζητάει να επιστραφεί νομιμότοκα το ποσό των € 71.235.247,05, ως αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη ο Οργανισμός από την υποχρεωτική ανταλλαγή των Τίτλων / Ομολόγων που κατείχε την 9η Μαρτίου 2012 και η οποία ανέρχεται στο 80% περίπου της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων, σε όρους καθαρής παρούσας αξίας.

Η νομική βάση της αγωγής του ΕΔΟΕΑΠ, αφορά σε παραβίαση της Αρχής της Ισότητας εφόσον δεν παρέχεται αντιστάθμισμα για την περιουσιακή ζημιά που υπέστη, στον αντισυνταγματικό περιορισμό συνταγματικού δικαιώματος σύμφωνα με το οποίο το Κράτος όφειλε να προστατεύσει τον ΕΔΟΕΑΠ και όλους τους Κοινωνικοασφαλιστικούς Οργανισμούς της χώρας, ανεξαρτήτως της νομικής τους μορφής.

Παράλληλα, συντρέχει παραβίαση της Αρχής της Αναλογικότητας, παραβίαση του άρθρου 1 του 1ου ΠΠ.ΕΣΔΑ για την προστασία της περιουσίας καθώς και παραβίαση του άρθρου 22 παρ. 5 που επιβάλει την προστασία της κοινωνικής ασφάλισης.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και αιτίες, τις οποίες στηρίζει τεκμηριωμένα στην αγωγή του ο ΕΔΟΕΑΠ (Ν.Π.Ι.Δ.), με την υπογραφή των έγκριτων Νομικών καθηγητών κ.κ. Κώστα Χρυσόγονου και Δημητρίου Μέλισσα, ζητείται να γίνει αυτή δεκτή,  να καταδικαστεί το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει νομιμότοκα το ποσό των € 71.235.247,05 ως αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστη ο Οργανισμός και να κηρυχθεί η απόφαση του Δικαστηρίου προσωρινά εκτελεστή.
---
*


                 ............... Συνδικάτο Τύπου Τώρα !!! ................

                                                                            *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου