Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2012

... Χ.Κ.Τ. - νομικές σκέψεις και χρηστικά ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Νομικές εκτιμήσεις και χρηστικά
γύρω από την Χ.Κ. Τεγόπουλος

Ζητήσαμε από την έγκριτη δικηγόρο κα Δήμητρα Παπουτσάκη να μας "περιγράψει" τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, που αφορούν στην Χ.Κ. Τεγόπουλος, τις κυοφορούμενες δραστηριότητες γύρω απ' αυτήν και τους απλήρωτους εργαζόμενους (πρώην και νυν). Την ευχαριστούμε για την προθυμία και την άμεση απάντηση στο αίτημά μας.
1. Όπως γνωρίζετε εκπλειστηριάστηκε ενθετικό μηχάνημα της Χ.Κ.Τ. στο ποσόν των 20.000 ευρώ. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αμφισβητήσεις ως προς το ύψος/τιμή πλειστηριασμού και τη σύνδεση του πλειοδότη με τη φερόμενη εταιρία συμφερόντων του κ. Οικονομόπουλου.

Όσον αφορά την τιμή, πραγματικά αγνοώ τους λόγους της μειωμένης εκτίμησης, ωστόσο οφείλω να διευκρινίσω ότι ο δικαστικός επιμελητής (τον οποίον δεν γνωρίζω προσωπικά) χρησιμοποίησε τις πληροφορίες κι εκτιμήσεις εργαζόμενων αλλά κι εκτιμητών του χώρου. Πιθανόν να έχει σχέση και με το γεγονός ότι το μηχάνημα, αν δεν είναι συνδεδεμένο με την COMET δεν μπορεί να λειτουργήσει, αγνοώ όμως τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πραγματική τιμή,  κι αν κάποιος μπορεί να με διαφωτίσει θα ήταν πολύ χρήσιμο.

Όσον αφορά τη σύνδεση του πλειοδότη με την εν λόγω εταιρία, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω σε ποσοστό 99,99%. Όπως καταλαβαίνετε, ήδη βρισκόμαστε, σε μια διαδικασία με ιδιόρρυθμες και μη εμφανείς συμφωνίες και κινήσεις.

Από το εκπλειστηρίασμα θα αφαιρεθούν τα έξοδα (τουλάχιστον 3.000-4.000 ευρώ κατ' εκτίμηση) και το υπόλοιπο θα διανεμηθεί σ' αυτούς που θα αναγγελθούν. Όπως καταλαβαίνετε εάν γίνει αναγγελία του συνόλου των εργαζομένων (χωρίς να υπολογίσουμε τα ταμεία που έχουν το ίδιο προνόμιο με εμάς) το ποσόν  που θ' αναλογεί θα είναι ελάχιστο, αν το μοιράζαμε θ' αντιστοιχούσαν περί τα 20 ευρώ, επειδή όμως θα πάει αναλογικά με την απαίτηση κάποιοι ίσως λάβουν 70-100 ευρώ κι άλλοι 2-3 ευρώ. Σκέφτομαι ότι πράξη στοιχειώδους αλληλεγγύης αλλά και λογικής είναι στη φάση αυτή ν' αναγγελθούν οι πραγματικά έχοντες ανάγκη το ποσόν αυτό (εργάτες ένθεσης, διπλά άνεργοι, άνθρωποι με παιδιά με ειδικές ανάγκες κοκ),  θα κάνω όμως αναγγελίες για όσους μου πουν ότι θέλουν ν' αναγγελθούν. Το ποσόν που θα αναγγελθεί θα αφαιρεθεί από επόμενες αναγγελίες. Θα πρέπει να έχω τις σχετικές δηλώσεις σας έως 27-12-2012 προκειμένου να προλάβω να συντάξω τις αναγγελίες. Λόγω του ποσού  είναι προτιμότερο (προς αποφυγή εξόδων) να γίνει μια μαζική αναγγελία και όσοι την κάνετε να την υπογράψετε (στο κείμενο που θα σας συντάξω) για να δοθεί στη Συμβολαιογράφο (θ' απαιτηθεί η επιτόπια παρουσία σας). Εάν πάμε σε ατομικές αναγγελίες τα έξοδα θα είναι περισσότερα των χρημάτων που θα σας αναλογούν.

2. Σχετικά με το ζήτημα των καταγγελιών σας γνωρίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να σας υποχρεώσει να υπογράψετε την καταγγελία σύμβασης χωρίς να λάβετε αποζημίωση. Η τυχόν υπογραφή αποτελεί δικαίωμά σας που το εξαρτάτε ο καθένας από τις προσωπικές του επιδιώξεις ή ανάγκες ή αρχές (που δεν κρίνω) όχι υποχρέωση.

Μάλιστα θα έλεγα ότι τόσο όσοι έχουν φύγει από την "Ε", όσο κι όσοι θέλουν να μείνουν, πρέπει να έχουν αυτή τη θέση και να την κάνουν ξεκάθαρη και προς τη διαχειρίστρια εταιρία και προς τη ΧΚΤ και προς τα σωματεία τους. Γιατί, νομίζω ότι,  από την "Ε", όσοι  τη διαβάζαμε κι αγαπήσαμε, δεν μπορούμε να εισπράττουμε λογικές εκβιασμού κι ευτελισμού των ανθρώπων.

Παρακάτω σας παραθέτω τον πίνακα προειδοποιήσεων και αποζημίωσης, δηλαδή πόσους μήνες πρέπει πριν να γίνει η προειδοποίηση και ποιο θα είναι το ποσόν της αποζημίωσης μετά την προειδοποίηση. Είναι αυτονόητο ότι όρος της εγκυρότητας τής εν λόγω καταγγελίας (με προειδοποίηση) είναι η καταβολή των αποδοχών προειδοποίησης και αποζημίωσης, Αν δεν καταβληθούν η καταγγελία είναι άκυρη.
---


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση
καταγγελία με προειδοποίηση.
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
Ποσό αποζη-
μιώσεως
Επιπλέον ποσό αποζημιώσεως
χρόνος προειδο­ποίησης
Ποσό αποζη-μιώσεως
Επιπλέον ποσό  αποζημιώσεως
έτος συμπλ. έως έτη
μηνών

μήνας
μηνός

έτη συμπλ. έως έτη
μηνών

μήνες
μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
1 1/2μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
1 1/2μηνός
έτη συμπλ.έως έτη
μηνών
μήνες
μηνών
έτη συμπλ έως 10 έτη
μηνών
μήνες
2 1/2μηνών
10 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
μηνών
11 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
3 1/2μηνών
12 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
μηνών
13 έτη συμπληρωμένα
μηνών
μήνες
4 1/2μηνών
14 έτη συμπληρωμένα
10μηνών
μήνες
μηνών
15 έτη συμπληρωμένα
11μηνών
μήνες
5 1/2μηνών
16 έτη συμπληρωμένα και άνω
12μηνών
μήνες
μηνών
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη (αφορά ιδιωτ. υπαλλήλους που την 12-11­2012 έχουν συμπληρώσει 17 έτη και άνω)

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ

Κατά τον κάτωθι υπολογισμό δε λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ
17 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 1 μηνός
μήνες
μηνών
+ 1/2 μηνός
18 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 2 μηνών
μήνες
μηνών
+ 1 μηνός
19 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 3 μηνών
μήνες
μηνών
+ 1 1/2 μηνός
20 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 4 μηνών
μήνες
μηνών
+ 2 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 5 μηνών
μήνες
μηνών
+ 2 1/2 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 6 μηνών
μήνες
μηνών
+ 3 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 7 μηνών
μήνες
μηνών
+ 3 1/2 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 8 μηνών
μήνες
μηνών
+ 4 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 9 μηνών
μήνες
μηνών
+ 4 1/2 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 10 μηνών
μήνες
μηνών
+ 5 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα
12μηνών
+ 11 μηνών
μήνες
μηνών
+ 5 1/2 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω
12μηνών
+ 12 μηνών
μήνες
μηνών
+ 6 μηνών
 
---
Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
        ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ (Β.Δ. 16/18.7.20, ΕΓΣΣΕ )
 
                       Χρόνος υπηρεσίας
                       στον ίδιο εργοδότη                                                           Αποζημίωση
           
          Από 2 μήνες - 1 έτος...............................................................       5 ημερομίσθια
          Από 1 έτος συμπληρωμένο - 2 έτη.........................................      7 ημερομίσθια
          Από 2 έτη συμπληρωμένα - 5 έτη...........................................     15 ημερομίσθια
          Από 5 έτη συμπληρωμένα - 10 έτη.........................................     30 ημερομίσθια
          Από 10 έτη συμπληρωμένα - 15 έτη.......................................     60 ημερομίσθια
          Από 15 έτη συμπληρωμένα - 20 έτη.......................................    100 ημερομίσθια
          Από 20 έτη συμπληρωμένα - 25 έτη.......................................    120 ημερομίσθια
          Από 25 έτη συμπληρωμένα - 30 έτη.......................................    145 ημερομίσθια
          Από 30 έτη συμπληρωμένα και πάνω....................................    165 ημερομίσθια
 
 

          ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Απαγορεύεται έγγραφη προειδοποίηση για τους εργατοτεχνίτες (Εγγρ. 16931/87 Υπ. Εργ.).
 
3. Αναφορικά με τις συμβάσεις που θα κληθούν να υπογράψουν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα επανέκδοσης της "Ε", από το κείμενο που σήμερα μου ετέθη υπόψη, δεν προκύπτει παραίτηση από προηγούμενα δικαιώματα έναντι της Χ.Κ.Τ. ούτε απ' όσο γνωρίζω τέθηκε αυτό ως προϋπόθεση για την υπογραφή της νέας σύμβασης.

4. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση

Ευχαριστώ πολύ !!! Χρόνια Πολλά !!!!!
Δ.Π.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης (και τα bold) είχε η Ανασυγκρότηση
*

ΕΤΗΠΤΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ : Γιατί δύο σωματεία;


                                                                 *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου