Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

... ΕΣΗΕΑ - βοήθημα ανέργων - προϋποθέσεις ...

*
ΕΣΗΕΑ
***
*

Οι προϋποθέσεις
για τη χορήγηση
του βοηθήματος των ανέργων
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, αποφάσισε τη χορήγηση του βοηθήματος Χριστουγέννων στα άνεργα μέλη της.
Το ύψος του βοηθήματος ορίζεται στα 400,00 ευρώ. Επιπλέον 100,00 ευρώ θα δοθούν για κάθε ανήλικο παιδί του δικαιούχου. Κατά τα λοιπά, το βοήθημα θα δοθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες ίσχυσαν το έτος 2011.
Συγκεκριμένα, το βοήθημα δίνεται σε:
- Συνάδελφους, που είναι άνεργοι από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετέπειτα, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
- Συνάδελφους, που είναι άνεργοι από 1/1/2008 (5ετία) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνάει τις 25.000 ευρώ, πλέον 2.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί.
- Συνάδελφους, οι οποίοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι θα λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο βοήθημα της ΕΣΗΕΑ (400,00 ευρώ) και το επίδομα ανεργίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ για τα Χριστούγεννα.
- Συνάδελφους, οι οποίοι βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, μέλη και μη μέλη, και δεν έχουν καμία άλλη εργασία, σύμφωνα με τους καταλόγους, που θα καταθέσουν οι εκπρόσωποι των μέσων. Όσοι εν επισχέσει συνάδελφοι λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, θα λάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο βοήθημα της ΕΣΗΕΑ (400,00 ευρώ) και το επίδομα ανεργίας για τα Χριστούγεννα.
Οι τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες θα αντιμετωπιστούν ως οι πολύτεκνες και θα λάβουν κατ’ εξαίρεση το βοήθημα.
Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας του 2012, το Ε9 και μία υπεύθυνη δήλωση.
Δεν δικαιούνται του βοηθήματος:
- Όσοι συνάδελφοι έμειναν άνεργοι το τελευταίο χρονικό διάστημα και έλαβαν τις αποζημιώσεις τους και το επίδομα Χριστουγέννων.
- Όσοι συνάδελφοι έχουν λάβει από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας της ΕΣΗΕΑ περισσότερα από 15.000 ευρώ.
Οι συνάδελφοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012, στη Γραμματεία της ΕΣΗΕΑ τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*
ΕΤΗΠΤΑ - ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ : Γιατί δύο σωματεία;

                                                                 * 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου