Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014

... Θωμά, πλήρωσε τα επιδόματα ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Σημαντική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών
Παράνομες όλες οι περικοπές των επιδομάτων

Παράνομες κρίθηκαν όλες οι περικοπές των επιδομάτων, που καταβάλλονταν σύμφωνα με την ΣΣΕ, από τους εργοδότες και δικαιώνει τον αγώνα των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων τους. 

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η αγωγή της ανώνυμης εταιρεία «ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» κατά δύο δημοσιογράφων της εφημερίδας «ΚΕΡΔΟΣ», με την οποία ζητούσε να αναγνωριστεί ότι ορθώς η εταιρεία διατήρησε μόνο το βασικό μισθό και το επίδομα τέκνων, σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις του μνημονιακού νόμου και την υιοθέτηση της ΠΥΣ 6/28.2.12, που εκδόθηκε για την εφαρμογή του. 

Η παραπάνω απόφαση έκρινε ότι, όλοι οι όροι της προϊσχύουσας ΣΣΕ αποτελούν, μετά τη λήξη της ισχύος της και την πάροδο εξαμήνου, συμβατικούς όρους των ατομικών συμβάσεων των εργαζομένων, όπως έχει γνωμοδοτήσει ήδη το Υπουργείο Εργασίας. Συνεπώς ο εργοδότης δεν δικαιούται να προβεί σε μείωση των αποδοχών των εργαζομένων περικόπτοντας επιδόματα.
---
πηγή: zoornalistas
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου