Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

... ΕΡΤ - δικαίωση από την Επιθεώρηση Εργασίας ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Στην Επιθεώρηση Εργασίας η υπόθεση

Νέες παρανομίες στο λουκέτο της ΕΡΤ

Για δικαίωση 500 εργαζομένων της ΕΡΤ από την Επιθεώρηση Εργασίας, κάνει λόγο ενημερωτικό δελτίο που έχουν στα χέρια τους.

Το ενημερωτικό κείμενο αναφέρει τα εξής:

"Στις 8/1/2014 και ώρα 12:00, ενώπιον του Επιθεωρητή Εργασίας Αγίας Παρασκευής κ. Ευάγγελου Θεοδώρα δικάστηκε προσφυγή 500 πρώην εργαζομένων της ΕΡΤ κατά του διαχειριστή της υπό εκκαθάριση ΕΡΤ ΑΕ κ. Γκίκα Μάναλη. Κατά τη συζήτηση της προσφυγής, η δικηγόρος των εργαζομένων, γνώστη εργατολόγος κ. Κωνσταντίνα Φουντέα έθεσε το ζήτημα της παράνομης μη καταβολής των αποδοχών αδείας των εργαζομένων για τα έτη 2012-2013 μέχρι σήμερα προσαυξημένη κατά 100% και το ζήτημα της μη καταβολής των νομίμων οφειλομένων αποζημιώσεων απόλυσης από τον κ. Μάναλη στους πρώην εργαζομένους της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, η κ. Φουντέα τόνισε ότι η μη καταβολή έστω και μιας δόσης εντός του προβλεπομένου διμήνου καθιστά την καταγγελλομένη εργοδοτική πλευρά υπερήμερη και δημιουργεί ακυρότητα της απόλυσης. Ακόμα, σύμφωνα με την κ. Φουντέα μέχρι και την ημερομηνία της απόλυσής τους ουδέποτε τέθηκε ζήτημα ένταξης των πρώην εργαζομένων της ΕΡΤ στο ενιαίο μισθολόγιο.

Στην Έκθεσή του ο κ. Θεοδώρας έκρινε ότι ο κ. Μάναλης οφείλει να καταβάλει άμεσα τις αποδοχές στους εργαζομένους για τα έτη 2012-2013 και κάλεσε τους εργαζομένους να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις που να αναφέρουν το ποσό που τους οφείλεται.

Περαιτέρω, επισημάνθηκε ότι οι προϋποθέσεις έγκυρης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου 2556/1997 και ότι ο τρόπος καταβολής των οφειλόμενων δόσεων της αποζημίωσης ρυθμίζεται από το άρθρο 74 του νόμου 3863/2010. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των ανωτέρω νόμων, προκύπτει ότι για να πραγματοποιηθεί νόμιμα η καταγγελία εργασιακής σχέσης, απαιτείται η καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης στον εργαζόμενο, με τον τρόπο που περιγράφεται στον νόμο.

Εάν η οφειλομένη αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την ημερομηνία της απόλυσης το τμήμα της αποζημίωσης το οποίο αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών, το δε υπόλοιπο ποσό της οφειλομένης αποζημίωσης πρέπει να καταβάλλεται σε ισόποσες διμηνιαίες δόσεις. Αν ο εργοδότης καθυστερεί να αποδώσει μία από τις οφειλόμενες αυτές δόσεις εντός του προβλεπομένου διμήνου, τότε περιέχεται σε υπερημερία και η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι άκυρη.

Η ακυρότητα που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση δεν θεραπεύεται με ενδεχόμενη μεταγενέστερη καταβολή του οφειλομένου ποσού και η υπερημερία του εργοδότη αίρεται μόνο με την εκ νέου πρόσληψη του εργαζομένου ή με δήλωσή του ότι δέχεται τις υπηρεσίες του υπό τους ίδιους όρους εργασίας.

Μάλιστα, η υποχρέωση του εργοδότη προς καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης δεν υποχωρεί αν εκείνος επικαλεστεί την κακή οικονομική του κατάσταση, η οποία είχε ως συνέπεια την διακοπή της εργασιακής σχέσης. Η εν λόγω Έκθεση του Επιθεωρητή, η οποία δικαιώνει πλήρως τους ισχυρισμούς της κ. Φουντέα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο της ουσίας.

Έτσι, δημιουργείται έντονο ενδιαφέρον ενόψει της εκκρεμούσας αγωγής των εργαζομένων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία πρόκειται να συζητηθεί εξ αναβολής από την 19-12-2013 στις 26-6-2014. Σημειώνεται δε, ότι παρά την παραπάνω Έκθεση «καταπέλτη» σε βάρος του κ. Μάναλη, μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από τα νομίμως οφειλόμενα στους εργαζομένους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συμπεραίνουμε ότι δυστυχώς σε μία περίοδο βαθειάς οικονομικής κρίσης, κατά την οποία οι οικονομικές δυσκολίες έχουν αναγάγει σε υπέρτατο εθνικό στόχο την εξοικονόμηση χρημάτων από το κράτος, πολλές φορές σε βάρος των νομίμων δικαιωμάτων των εργαζομένων, μόνο διακεκριμένοι νομικοί όπως η κ. Φουντέα με την επαγγελματική τους δράση μπορούν να αποκαταστήσουν την χαμένη αξιοπιστία των νόμων".

---
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου