Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

... "Τρίτη Όψη ΑΕ" - δεν πέρασε η μεθόδευση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
Άλλη μια δικαστική ήττα του Χάρη Οικονομόπουλου


Ο Φ. Παναγόπουλος παραμένει μεσεγγυούχος


Απέτυχε για άλλη μια φορά η προσπάθεια αντικατάστασης του μεσεγγυούχου Φώτη Παναγόπουλου από την εταιρεία "Τρίτη Όψη Α.Ε." του συνεκδότη της "Ελευθεροτυπίας" Χάρη Οικονομόπουλου.

Το αρμόδιο δικαστήριο, με την από 31.1.2014 απόφασή του "... απορρίπτει ως αβάσιμες τις αιτιάσεις της αιτούσης και των πρόσθετα παρεμβαινόντων διότι δεν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, π.χ. κίνδυνος του δανειστή ή του οφειλέτη, πλην όμως τόσο η αιτούσα όσο και οι προσθέτως υπέρ αυτής παρεμβαίνοντες δεν συγκεκριμενοποιούν με ποιες πράξεις του μεσεγγυούχου έχει προκληθεί κίνδυνος ώστε να πρέπει ν' αντικατασταθεί".

Υ.Γ.: Ο Φ. Παναγόπουλος ορίσθηκε μεσεγγυούχος ύστερα από την κατάσχεση (δικαστικός επιμελητής Ν.Ι.Παπαχρήστου) των κινητών μηχανημάτων της εταιρείας Χ.Κ.Τεγόπουλος. Έκτοτε ήταν διακαής ο πόθος για την αντικατάστασή του από την Εταιρεία και μια ολιγάριθμη (πρόθυμη) ομάδα "προσθέτως παρεμβαινόντων" υπέρ των συμφερόντων αυτής. Φευ...
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου