Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Τελικά, τι καταφέρατε;

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Κρατική ενίσχυση
σε εφημερίδες
που πληρώνουν μισθούς


Τρεις εβδομάδες πριν τις εκλογές εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Νίκου Παππά για άμεση οικονομική ενίσχυση του έντυπου Τύπου με ποσά ως 200 χιλιάδες ευρώ.

Οι εκδότες -μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ημερήσιων εφημερίδων δηλώνουν πως σχεδόν καμία εφημερίδα δεν μπορεί να πάρει αυτά τα χρήματα γιατί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Ποιές είναι αυτές; Μεταξύ άλλων να μην έχουν οφειλές σε μισθούς εργαζομένων!

Θυμίζουμε ότι μέλη της ΕΙΗΕΑ είναι οι λεγόμενες “μικρές” ανεξάρτητες εφημερίδες, στην ένωση δεν μετέχουν οι “μεγάλοι εκδότες”, όπως ο Β. Μαρινάκης, ο Αρ. Αλαφούζος, ο Ι. Σαββίδης.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν μέχρι τελευταία στιγμή την οικονομική στήριξη των εφημερίδων, πέρασε χωρίς πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη στήριξη των “περιφερειακών εφημερίδων” αλλά σκόνταψε στην ενίσχυση του πανελλήνιου έντυπου Τύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φρέναρε την ενίσχυση σε μεγάλους εκδότες!

Η υπουργική απόφαση 107 της 18ης Ιουνίου προβλέπει διανομή συνολικού ποσού ύψους 6 εκατ. ευρώ σε εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας υπό προϋποθέσεις. Αυτές είναι:

- να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας έκδοσης έντυπων εφημερίδων τουλάχιστον προ είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υποβολή της αίτησης,
- να μην περιέχουν ύλη η οποία αποτελεί αναπαραγωγή του περιεχομένου άλλου εντύπου, εφημερίδας ή περιοδικού, που έχει δημοσιευθεί ή δημοσιεύεται σε έντυπο ίδιου η διαφορετικού εκδότη. Ως αναπαραγωγή νοείται η αναδημοσίευση κειμένου άλλου εντύπου του ίδιου ή άλλου εκδότη ή άλλης δημοσιογραφικής πηγής χωρίς ουσιαστική συντακτική παρέμβαση και χωρίς αναφορά στην πηγή. Σε περίπτωση δημοσίευσης όμοιων κειμένων σε διαφορετικά έντυπα, ως αναπαραγωγή νοείται το κείμενο του χρονικά επόμενου σε έκδοση εντύπου,
- η ύλη τους να μην θίγει το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην εισάγει η προάγει διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού,
- η ύλη τους να περιλαμβάνει πολιτικές, αθλητικές, πολιτιστικές και οικονομικές ειδήσεις, 5. οι αγγελίες και οι διαφημιστικές καταχωρήσεις να μην υπερβαίνουν ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής ύλης της εφημερίδας,
- ο ιδιοκτήτης, ο εκδότης και ο διευθυντής της εφημερίδας είτε αυτή ανήκει σε φυσικό είτε σε νομικό πρόσωπο, να μην έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απειλή, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, για παραβίαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για παράβαση του νόμου περί εργοδοτικών εισφορών, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κάθε οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα.
- να μην διανέμονται δωρεάν,
- να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμισμένες τυχόν οφειλές τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και η ρύθμιση να είναι ενεργή,
- να μην έχουν οφειλές προς τους εργαζόμενους από εργατικές απαιτήσεις (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών αδείας) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Πολλές ωστόσο από τις εφημερίδες δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, δεν πληρώνουν τους εργαζόμενους, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, οφείλουν δεκάδες εκατομμύρια σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο.

Για αυτό και η ΕΙΗΕΑ με ανακοίνωση της δηλώνει πως το πρόγραμμα ενίσχυσης δεν αφορά τα μέλη της!

---
---
*

1 σχόλιο:

  1. Εχει τεράστια διαφορά η ενίσχυση του Τύπου από την ενίσχυση των μελών της ΕΙΗΕΑ. Ο Τύπος έχει υποχρεώσεις προς εργαζόμενους, ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. Ενώ τα περισσότερα μέλη της ΕΙΗΕΑ, με τα πεπραγμένα τους, δείχνουν υποχρεώσεις μόνο προς εαυτούς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή