Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019

H ΕΤΕΡ και οι άκυρες απολύσεις του SENTRA FM

*
ΕΤΕΡ: Πλήρης δικαίωση
εργαζομένων τεχνικών
του «SENTRA FM»


Με πρόσφατη απόφασή του το Εφετείο Αθηνών δικαίωσε άλλους δύο συναδέλφους μας που είχαν απολυθεί από τον ραδιοσταθμό «SENTRA FM 103.3» («N.S.P.RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.»).

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κρίνονται ως άκυρες οι απολύσεις των δύο συναδέλφων και ζητείται από την εργοδότρια («N.S.P.RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.») η άμεση επαναπρόσληψη των συναδέλφων, με ποινή μάλιστα 100 € για κάθε μέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της προαναφερόμενης διάταξης. Επίσης υποχρεώνει την εργοδότρια εταιρεία («N.S.P.RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.») να καταβάλλει μισθούς υπερημερίας μαζί με τους νόμιμους τόκους.

Συγκεκριμένα η Δικαστής αναφέρει πως: «Δέχεται την Αγωγή. Αναγνωρίζει την ακυρότητα της από 19-03-2012 και 06-03-2012 αντίστοιχα της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των εναγόντων. Υποχρεώνει την εναγόμενη («N.S.P.RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.») να απασχολεί τους ενάγοντες με τους ίδιους όρους πριν από την καταγγελία, απειλούμενης εναντίον της χρηματικής ποινής 100€ για κάθε μέρα καθυστέρησης της διάταξης αυτής».

Και συνεχίζοντας: «Υποχρεώνει την εναγόμενη («N.S.P.RADIO ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.») να καταβάλει στον πρώτο ενάγοντα το ποσό των 19.062€ και στον δεύτερο ενάγοντα το ποσό των 12.978, με το νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα, που κάθε μηνιαίος μισθός έπρεπε να καταβληθεί».

Άλλη μία φορά η εργοδοτική αυθαιρεσία τιμωρείται από απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Άλλη μία φορά η ΕΤΕΡ καλεί την εργοδοτική πλευρά να έρθει σε συνεννόηση με τους εργαζόμενους και να καταλάβει πως αυτό αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, άρα απαραίτητη προϋπόθεση, για την ανάπτυξη και την ευημερία των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και τελικά της χώρας στην οποία όλοι ζούμε. Χωρίς ικανοποιητικούς μισθούς και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας η όποια «ανάπτυξη» ευαγγελίζονται κάποιοι εργοδότες αποτελεί κενό γράμμα.

Ευχαριστούμε όλους όσοι συμμετείχαν σε άλλη μία εργατική κατάκτηση και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους που ταλαιπωρούνται όλα αυτά τα χρόνια δείχνοντας όμως τεράστια επιμονή και υπομονή.


Η Ισχύς εν τη Ενώσει!
---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου