Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΔΟΛ - τα διαδικαστικά - καλό είναι να τα γνωρίζουμε

*
Ανασυγκρότηση
***
*


Οι επόμενες κινήσεις στον ΔΟΛ 

1. Μετά την υποβολή των προσφορών και την ανακήρυξη του πλειοδότη, οι ειδικοί εκκαθαριστές πρέπει να κάνουν αίτηση στο Δικαστήριο προκειμένου αυτό να εγκρίνει την διαδικασία και τον πλειοδότη και να τον ανακηρύξει αγοραστή (αίτηση αποδοχής).

2. Εφόσον εκδοθεί η σχετική δικαστική απόφαση, ο ειδικός διαχειριστής καλεί τον αγοραστή να υπογράψει την σύμβαση.

3. Με την καταβολή του τιμήματος γίνεται η μεταβίβαση του ενεργητικού της περιουσίας.

4. Αμέσως μετά την μεταβίβαση της περιουσίας ο διαχειριστής δημοσιοποιεί πρόσκληση αναγγελίας των απαιτήσεων, δηλ. δήλωσης ότι υπάρχει απαίτηση κατά του ΔΟΛ και ποια ακριβώς. Η δήλωση – αναγγελία πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την πρόσκληση (πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορση).

5. Στην συνέχεια ο διαχειριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης – διανομής και αφού αφαιρεθούν τα έξοδα της διαδικασίας (και τα λειτουργικά) γίνεται διανομή στους πιστωτές ανάλογα τα προνόμια και την σειρά κατάταξης.

6. Οσοι διαφωνούν μπορούν να ασκήσουν ανακοπή (προσφυγή στο δικαστήριο).

7. Στην περίπτωση ΔΟΛ, όπου το τίμημα δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση όλων των πιστωτών, ο διαχειριστής υποβάλει αίτηση πτώχευσης της ΔΟΛ Α.Ε. .

8. Με την έκδοση απόφασης περί πτώχευσης μπορούν να λυθούν οι συμβάσεις εργασίας. 
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου