Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014

... απλήρωτοι Χ.Κ.Τ. - εξέλεξαν εκπρόσωπο ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Οι απλήρωτοι της Χ.Κ.Τεγόπουλος
εξέλεξαν εκπρόσωπό τους
για τη συνέλευση των πιστωτών

Οι απλήρωτοι και διεκδικούντες δεδουλευμένα και αποζημιώσεις εργαζόμενοι της "Χ.Κ. Τεγόπουλος", η οποία τελεί υπό διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης, πραγματοποίησαν σήμερα συνέλευση.

Στη διάρκειά της εξέλεξαν ομόφωνα εκπρόσωπό τους στη συνέλευση των πιστωτών τον Γιώργο Καρελιά και αναπληρωτή τον Βαγγέλη Παπαχρήστο. Η εκλογή επικυρώθηκε από πενταμελή επιτροπή που ανέδειξε η συνέλευση.

Για την επιτροπή

Βαγενά Ντίνα
Καλαϊτζόγλου Βασίλης
Κορωναίος Πασχάλης
Πολυχρονιάδης Μπάμπης
Ψαρρά Άντα

---
Η πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης των πιστωτών της ΧΚΤ έχει οριστεί (μετά από προηγούμενη αναβολή) για τις 27 Νοεμβρίου, ώρα 10.00-11.00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων.
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου