Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

... ΕΤΗΠΤΑ - Γενική Συνέλευση 23/10, 10:30 στο "Τιτάνια" ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


Συναδέλφισσα - Συνάδελφε,

Καλείσαι την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016 στην τρίτη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Κλάδου μας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο TITANIA HOTEL (Πανεπιστημίου 52) και ώρα 10:30 π.μ., με τα εξής θέματα:

  1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
  2. Βραβεύσεις
  3.  Έγκριση οικονομικού απολογισμού χρονικής περιόδου 1-1-2015 έως 31-12-2015
  4.  Έγκριση προϋπολογισμού χρονικής περιόδου 1-1-2016 έως 31-12-2016
  5.  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής χρονικής περιόδου 1-1-2015 έως 31-12-2015
  6. Εγγραφές νέων μελών
  7. Λήψη απόφασης για κήρυξη απεργίας και στάσεων εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και επιχείρηση και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της απόφασης αυτής
  8. Απόφαση για ορισμό προσωπικού ασφαλείας για τις απεργιακές κινητοποιήσεις
  9. Λογοδοσία έργου Διοικητικού Συμβουλίου
  10. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΜΕ
Η παρουσία όλων είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, λόγω των κρίσιμων θεμάτων που θα συζητηθούν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

---
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου