Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

... ΕΔΟΕΑΠ - υπαρξιακή συνέλευση ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Αύριο, Τρίτη
η κρίσιμη συνέλευση
του ΕΔΟΕΑΠ

Αύριο, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο CARAVEL (Αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ) η κρίσιμη ετήσια τακτική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Ανακοινώσεις της Διοίκησης
  2. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική χρήση έτους 2015
  4. Έγκριση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
  5. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως 2015
  6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσεως 2016
  7. Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις κατόπιν της ψήφισης του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.4387/2016 )
  8. Λήψη Απόφασης περί συνέχισης ή μη της περίθαλψης μελών κατόπιν οριστικής διαγραφής από Ενώσεις για παράβαση καταστατικών τους διατάξεων (άρθρο 3, παρ. 7β΄ του Καταστατικού του ΕΔΟΕΑΠ)
Η δεύτερη Γενική Συνέλευση ματαιώθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου