Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016

... όλα του ΕΔΟΕΑΠ δύσκολα, δεν θέλουν και οι εργοδότες...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Η απαίτηση καναλαρχών
που θα “κλείσει” τον ΕΔΟΕΑΠ!

... οι αποπάνω και οι αποκάτω ...
Κρίσιμη είναι αυτή τη εβδομάδα για το παρόν και το μέλλον του ασφαλιστικού ταμείου των ΜΜΕ, τον ΕΔΟΕΑΠ.

Ο Πάνος Κυριακόπουλος, πρόεδρος της ΕΙΤΗΣΕΕ παρά το γεγονός ότι το Star δεν έλαβε άδεια λειτουργίας, συνεχίζει να εκπροσωπεί τους καναλάρχες. Στο τελευταίο mail που έστειλε στον αναπληρωτή υπουργό Τάσο Πετρόπουλο στον οποίο ανατέθηκε η υπόθεση ΕΔΟΕΑΠ και “εξεύρεση λύσης”, απορρίπτεται οποιαδήποτε λύση “φόρου” επί του τζίρου των ΜΜΕ (όλων των ΜΜΕ). Οι καναλάρχες επιμένουν μόνο στην εφαρμογή του νόμου, ήτοι στην αύξηση των εισφορών. Κατά τους συμβούλους εργατολόγους των συνδικαλιστικών ενώσεων, με δεδομένη την κατάσταση στα Μέσα - απλήρωτοι, εκδότες που δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές, ατομικές συμβάσεις των 600 και 700 ευρώ και έναντι των 200 και 300 ευρώ - ο ΕΔΟΕΑΠ οδεύει προς κλείσιμο.

Πριν αναρτήσουμε το mail απάντηση του Π. Κυριακόπουλου, να επισημάνουμε πως τα νούμερα που χρησιμοποιεί ο επικεφαλής των καναλαρχών υπάρχουν σε μια εικονική πραγματικότητα

Το mail της ΕΙΤΗΣΕΕ που εστάλη στο υπουργείο Εργασίας:

κ. Πετρόπουλε,
Σε συνέχεια των συζητήσεων μας και της πρότασης πλαίσιο που μας στείλατε, με προηγούμενο μήνυμα μου σας ενημέρωσα ότι η Ένωση μας δεν συμφωνεί. Η θέση της ΕΙΤΗΣΕΕ παραμένει να είναι ότι η χρηματοδότηση του ΕΔΟΕΑΠ θα πρέπει να βασιστεί σε ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει την επιβολή εισφορών στους εργοδότες και εργαζόμενους ίδιες με αυτές που προβλέπει το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για την Επικουρική ασφάλιση, την περίθαλψη και την ανεργία. Επί της πρότασης σας θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα:
· Ο νόμος 4387/16 προβλέπει συνολικές εισφορές (Ασφαλισμένου και εργοδότη) για την Επικουρική ασφάλιση 7%, την Υγειονομική περίθαλψη 7.1% και για την Ανεργία 6.96%. Συνολικά 21.06%. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική μισθοδοσία των εργαζομένων – μελών του ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται σε € 105 εκ. οι συνολικές εισφορές από την επιβολή των ως άνω εισφορών θα ανέλθει στα € 22.1 εκ. Το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο ποσό των € 20.7 που αναφέρετε στην πρόταση σας
· Η συνολική μισθοδοσία των € 105 εκ αφορά περίπου 5,750 εργαζόμενους (Μέση ετήσια μισθοδοσία €18,250 ανά εργαζόμενο). Από τον αριθμό αυτό περί τα 1,100 άτομα (20% του συνόλου) εργάζονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της ΕΙΤΗΣΕΕ και αποτελούν το 35% -40% του συνολικού προσωπικού τους. Ο μέσος ετήσιος μισθός των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς εκτιμάται ότι είναι της τάξης των € 32,500 ανά εργαζόμενο, συνεπώς η συνολική ετήσια μισθοδοσία τους είναι της τάξης των € 36 εκ η το 34% της συνολικής μισθοδοσίας των εργαζομένων μελών του ΕΔΟΕΑΠ. Συνεπώς από το ποσό των € 20.7 εκ των προβλεπόμενων εσόδων του ΕΔΟΕΑΠ, ο κλάδος της τηλεόρασης θα εισφέρει περί τα € 7 εκ.
· Την περίοδο της χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ από τους πόρους του αγγελιοσήμου εκτιμάται ότι το ετήσιο ποσό από τον κλάδο της Τηλεόρασης ήταν της τάξης των € 8 εκ (με βάση κύκλο εργασιών του 2015 / 2016) και αποτελούσε το 5.5% επί του 80% της διαφημιστικής δαπάνης.
· Η πρόταση σας περιλαμβάνει επιβολή ειδικής εισφοράς 8% επί του συνολικού τζίρου των Μέσων Ενημέρωσης που έχουν προσωπικό ασφαλισμένο στον ΕΔΟΕΑΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι προτείνετε το ίδιο ποσοστό για τις εφημερίδες που ασφαλίζουν σχεδόν το σύνολο του προσωπικού τους στο ταμείο, ενώ οι τηλεοράσεις και οι Ρ/Σ ασφαλίζουν περί το 35% – 40% του προσωπικού τους! Από την ειδική εισφορά υπολογίζετε να εισπράξετε περί τα € 14,4 εκ.
· Η εκτίμηση σας είσπραξης € 14,4 εκ βασίζεται στην παραδοχή ότι ο συνολικός τζίρος των εταιριών ανέρχεται στα € 180 εκ. Η παραδοχή αυτή είναι λανθασμένη. Εάν κάποιος ανατρέξει στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιριών θα διαπιστώσει ότι ο συνολικός τζίρος υπερβαίνει τα € 440 εκ (Τηλεόραση € 220 εκ, Ρ/Σ € 40 εκ, Εκδοτικές εταιρίες εφημερίδων € 180 εκ). Αυτό σημαίνει ότι με την δική σας πρόταση, εάν ο στόχος είναι να εισπραχθούν 14.4 εκ από την ειδική εισφορά, αυτό αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό 3.3% επί του συνολικού τζίρου. Στην περίπτωση αυτή ο κλάδος της Τηλεόρασης θα εισέφερε ως ειδική εισφορά € 7.2 εκ (50%) ενώ συμμετέχει στην συνολική μισθοδοσία με ποσοστό 34%. Επίσης εάν προστεθεί στο ποσό αυτό και οι προβλεπόμενες εισφορές, το συνολικό ποσό της τηλεόρασης θα ήταν της τάξης των € 9.3 εκ. Δηλαδή θα επιδοτούσε τους άλλους κλάδους και θα πλήρωνε περί τα € 2.3 εκ παραπάνω από την υποχρέωση του με βάση τον Ν 4387/16 και € 1.3 εκ από το ποσό που εισέπραττε το ταμείο από τον κλάδο μέσω του αγγελιοσήμου.
· Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που απέδιδε η τηλεόραση στο αγγελιόσημο, με διαφημιστική δαπάνη της τάξης των € 180 εκ, ήταν περί τα € 30 εκ (το αγγελιόσημο υπολογιζόταν στο 80% της διαφημιστικής δαπάνης). Με τον νέο νόμο περί του τρόπου πώλησης διαφημιστικού χρόνου η Γ.Γ Τύπου θα χρεώνει τέλος 10% επί του συνόλου των εσόδων της τηλεόρασης, δηλαδή περί τα € 22 εκ ετησίως. Το ποσό των εργοδοτικών εισφορών του ΕΦΚΑ, που αντιστοιχεί στην Τηλεόραση για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στον ΕΔΟΕΑΠ, είναι της τάξης των € 5 εκ. Εάν στα ποσά αυτά προστεθούν τα € 7 εκ του ΕΔΟΑΕΑΠ, το σύνολο ανέρχεται στα περίπου € 34 εκ. Δηλαδή το νέο συνολικό ποσό είναι μεγαλύτερο από το ποσό που κατέβαλλε ο κλάδος με το αγγελιόσημο. Συνεπώς δεν υφίσταται κανένα οικονομικό όφελος όπως αναφέρετε στο μήνυμα σας. Στην πραγματικότητα υφίσταται οικονομική ζημία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η μόνη δίκαια λύση για το πρόβλημα χρηματοδότησης του ΕΔΟΕΑΠ είναι η άμεση εφαρμογή των εισφορών που προβλέπονται στον νόμο 4387/2016.

Με εκτίμηση
Πάνος Κυριακόπουλος
---
---
Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση
*

2 σχόλια:

  1. "Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συνολικό ποσό που απέδιδε η τηλεόραση στο αγγελιόσημο, με διαφημιστική δαπάνη της τάξης των € 180 εκ, ήταν περί τα € 30 εκ (το αγγελιόσημο υπολογιζόταν στο 80% της διαφημιστικής δαπάνης)." Αυτά είπε ο Π. Κυριακόπουλος πρόεδρος της ΕΙΤΗΣΕΕ. Η Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το Δ.Σ. του ταμείου το οποίο απαρτίζεται από εκπροσώπους-συνδικαλιστές των ασφαλισμένων τί έχει να μας πει: Ανείσπρακτο αγγελιόσημο ή μεγάλες οφειλές για την περίοδο 2005-2013;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Κατά τον Π. Κυριακόπουλο στα 180 εκ. διαφημιστικής δαπάνης, το αγγελιόσημο ήταν περί τα 30 εκ. Μήπως κάποιος, τελείως "ειδικός" όμως, μπορεί να μας διαφωτίσει, στα 17 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ διαφημιστικής δαπάνης της περιόδου 2005-2013, ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή